Koneiden riskienarviointi, osa 1: Perusteet

Koulutuksessa käsitellään riskienarvioinnin perusperiaatteita ja eri lähteistä tulevia vaatimuksia koneiden riskien arvioinnin tekemiselle. Koulutukseen sisältyy lyhyt harjoitustyö (tehdään osittain yhteisesti ja osittain itsenäisesti), jonka tavoitteena on antaa osallistujille konkreettinen käsitys riskien tunnistamisesta ja arvioinnista sekä riskienarviointiprosessin aikana esiin tulevista haasteista.

 

Kouluttajat:

Jukka Laaksonen ja Katri Tytykoski

Koulutuksen kohderyhmä:

Koneiden suunnittelijat, valmistajat ja työpaikoilla koneiden turvallisuudesta vastaavat henkilöt

Ajankohta ja paikka:

Avoimen koulutuksen seuraava toteutusajankohta ja -tapa ilmoitetaan myöhemmin. Kysy tarjousta yrityskohtaisesta tilauskoulutuksesta!

Koulutuksen hinta:

625 € + alv 24 %

Lisätiedot:

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002

Ohjelma:

8.15 alkaen

Tutustuminen kouluttajiin ja buffetaamiainen

9:00

Koulutuksen avaus

9:15

Miksi koneiden riskejä arvioidaan?

  • Lainsäädännön vaatimukset

  • Turvallistamistoimenpiteiden valinta

  • Riittävän turvallisuustason saavuttaminen

10:30

Koneiden riskienarvioinnin prosessi

11:30

Lounastauko

12:15

Riskin suuruuden arviointimenetelmiä ISO/TR 14121-2 mukaisesti

13:15

Harjoitustyön esittely ja tekeminen

14:00

Kahvitauko

14:15

Edellinen aihe jatkuu

15:00

Harjoitustyön purku ja keskustelua

16:00

Koulutus päättyy