Koneiden turvallistaminen mekaniikka-suunnittelijoille

Yleensä mekaniikkasuunnittelun keinoin tehtävät turvallistamistoimenpiteet ovat vaikuttavimpia ja toteuttavat riskin pienentämisen ideologian ensimmäistä askelta konedirektiivin velvoittavalla tavalla. Koulutuksessa käydään läpi mekaniikan keinoja vaikuttaa ihmisen ja koneen turvalliseen vuorovaikutukseen.

Koulutus sopii hyvin jatkoksi ”Koneiden turvallisuussuunnittelun perusteet” ja ”Koneiden riskienarviointi, osa 1: Perusteet” -koulutuksille.

Kouluttajat:

Jukka Laaksonen, FINN-Tarkastus Oy

Markku Kemppi, Teräsmies ja Rautarouva Oy

Koulutuksen kohderyhmä:

Koneiden suunnittelijat ja valmistajat

Ajankohta ja paikka:

Avoimen koulutuksen seuraava toteutusajankohta ja -tapa ilmoitetaan myöhemmin. Kysy tarjousta yrityskohtaisesta tilauskoulutuksesta!

Koulutuksen hinta:

590 € + alv 24 %

Suositeltavat esitiedot:

Suosittelemme, että osallistuessasi tähän koulutukseen hallitset perusasiat konedirektiivistä 2006/42/EY sekä ymmärrät koneiden riskien arvioinnin merkityksen koneen suunnitteluprosessissa (näitä käsitellään mm. FINN-Tarkastus Oy:n koulutuksissa ”Koneiden turvallisuussuunnittelun perusteet” ja ”Koneiden riskienarviointi, osa 1: Perusteet”).

Lisätiedot:

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002

Ohjelma:

8.30 alkaen

Tutustuminen kouluttajiin ja aamukahvi 

9:00

Koulutuksen avaus ja johdatus päivän aiheeseen

9:15

Geometriset näkökohdat turvallistamisessa

 • Näkyvyys työalueelle ja vaaravyöhykkeelle

 • Muotoilu ja sijoittelu

 • Turvaetäisyydet

 • Työasento ja hallintalaitteisiin ulottuminen

10:15

Fyysiset näkökohdat turvallistamisessa

 • Käyttövoima

 • Liike-energia

 • Melu ja tärinä

 • Kuumiin pintoihin koskettaminen

11:30

Lounastauko

12:15

Koneensuunnittelua koskevan yleisen tietämyksen huomioonottaminen

 • Rasitusten laskenta

 • Materiaalin valinta

14:00

Kahvitauko

14:15

Suojusten suunnittelunäkökohtia

 • Koneeseen liittyvät näkökohdat

 • Ihmiseen liittyvät näkökohdat

 • Suojusten muotoiluun ja rakenteeseen liittyvät näkökohdat

15:00

Koneiden kulkuteiden ja huoltoa vaativien kohteiden suunnittelunäkökohtia

 • Vaaroille altistumisen rajoittaminen

 • Pääsy käyttö- ja huoltokohteisiin

 • Kunnossapidettävyys

 • Puhdistettavuus

15:45

Kysymyksiä ja keskustelua

16:00

Koulutus päättyy