Koulutuksen sisältö

1. Yleistä

2. Erilaiset nostintyypit ja niiden ominaisuudet

3. Henkilönoston valmistelu

4. Ennen aloitusta

5. Käytössä huomioitavaa

6. Nostimen kuljetus

7. Vaaratekijöitä ja kooste vakavista tapaturmista