Ajatuksia päättyneestä vuodesta 2023

Kulunut vuosi 2023 oli FINN-Tarkastuksella nousujohteinen. Tässä kirjoituksessa FINN-Tarkastus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Laaksonen summaa ajatuksiaan päättyneestä vuodesta. Toivotamme tämän katsauksen myötä kaikille onnea ja menestystä uuteen vuoteen 2024!

Päättynyt vuosi 2023 jatkui FINN-Tarkastuksessa nousujohteisena. Varsinkin nostolaitteiden tarkastuksissa tarkastusmäärien nousu oli merkittävää, sekin huomioon ottaen, että vuoden aikana rekrytoitiin joukkoon kaksi kokenutta tarkastajaa lisää. Hyvää kasvua tapahtui myös sähkölaitteistojen tarkastusmäärissä. Henkilönostimien tyyppitarkastusten kysyntä jatkui hyvällä tasolla ja käytännössä tyyppitarkastustoiminnan laajentaminen nykyisestä edellyttää toiminnan suuntaamista enemmän ulkomaille tai pätevyysalueen laajentamista muihin laiteryhmiin.

Akkreditoinnin kattamien tarkastusten lisäksi nostolaitetarkastajat tarkastivat laajasti erilaisia työkoneita ja -välineitä. Myös näiden ns. vapaaehtoisten tarkastusten määrä kasvoi huomattavasti edellisestä vuodesta. Suurimpia tarkastettavia laiteryhmiä olivat materiaalinkäsittelykoneet, kuormaussillat, putoamissuojaimet ja nostoapuvälineet. Yksi vuoden aikana enemmän esiin noussut tarve olivat käytettyjen nosturien hankintoihin liittyvät kuntokartoitukset.

Lopulliset tiedot yrityksemme taloudesta eivät ole vielä valmiit, mutta tarkastusmäärien noustua liikevaihto luonnollisesti nousi edellistä vuotta korkeammalle tasolle. Myös tulos näyttäisi parantuneen hiukan, mikä onkin välttämätöntä toiminnan kehittämisen kannalta.

Tarkastusalalla haasteena erityisesti nostolaitteiden osalta on se, että tarkastushinnat eivät ole seuranneet lainkaan yleistä hintatason ja kulujen kehitystä. Viisi vuotta sitten tarkastushinnat olivat melko samalla tasolla kuin tänään, ja kymmenen vuotta sitten hinnat olivat nykyistä korkeammat, siis myös euromääräisesti. Reaalihinnoiksi muutettuna ero on merkittävä. Tästä syystä katteen saaminen nykyisillä hinnoilla edellyttää hyvää töiden hallintaa ja venymistä. Valitettavasti se näkyy alalla myös ikävänä lieveilmiönä: työhön ei aina käytetä riittävästi aikaa tai riittävän osaavia tekijöitä. Tarkastusten tilaajat ovat avainasemassa näiden ilmiöiden pois saamisessa.

Toinen tarkastusalan suuri haaste on osaavan työvoiman löytäminen. Siinä olemme samassa tilanteessa monien muiden alojen kanssa, erityisesti kunnossapitoala on osaamisalueiden osalta meitä lähellä. Periaatteessa meillä onkin jatkuva rekrytointivalmius. Koska olemme vielä melko pieni yritys, tarkastustyön tekeminen meillä edellyttää osaamisen ja oikean asenteen lisäksi hyvää kontaktiverkostoa, muuten työssä alkuun pääseminen käy liian vaikeaksi.

Lakisääteisen tarkastustoiminnan lisäksi olemme jo muutaman vuoden ajan valmistautuneet lisäämään myös muuta palvelutarjontaa, jota varten on perustettu tytäryhtiö FINN-Advisors Oy. Viime vuoden aikana saimme rekrytoinnin kautta käynnistettyä toden teolla toiminnan myös tässä koulutus- ja asiantuntijapalveluja tarjoavassa yhtiössä. Tuoreimpana uutisena tältä saralta on koulutusyhteistyö Taitotalon kanssa.

Viime vuodesta jäävät mieleen myös kotimaisten tarkastuslaitosten ja viranomaisten (AVI ja Tukes) väliset yhteistyökokoukset. Toimialoillamme tämänkaltainen yhteistyö on ollut pitkään vajavaista ja toivotamme tämän vuoropuhelun erittäin tervetulleeksi.

Kiitämme onnistuneesta vuodesta 2023 asiakkaitamme, jotka ovat arvostaneet tapaamme toimia ja luottaneet siihen. Kiitämme myös hyviä yhteistyökumppaneitamme, jotka ovat avullaan mahdollistaneet laajemmat toimet kuin mihin yksin olisimme pystyneet. Alkaneena vuonna jatkamme määrätietoisesti strategiamme mukaista työtä kohti laajempaa, monipuolisempaa ja entistä paremmin asiakkaan tarpeisiin vastaavaa laadukasta palvelutarjontaa. Menestystä kaikille vuonna 2024!

Kirjoittaja: Jukka Laaksonen

Kirjoittaja toimii FINN-Tarkastus Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja teknisenä johtajana FINN-Tarkastuksen nostolaitetarkastusten liiketoimintayksikössä.