Tiimi

Henkilöstömme

Juha Alkio

Juha on toiminut yli 20 vuotta tarkastus- ja sertifiointialla monissa eri tehtävissä kuten sähkölaitteistojen tarkastus- ja arviointitehtävissä, vaativissa tuoteserfiointiprojekteissa, kouluttajana sekä koneturvallisuuteen liittyvien tarkastus- ja arviointitehtävien parissa.

Juha osallistuu aktiivisesti myös tarkastusalan standardisointiin ja alan kehittämiseen. Hän on mm. SESKO:n SK99-komitean puheenjohtaja, jossa parhaillaan valmistellaan uutta Suurjännitesähköasennukset SFS 6001 -standardia. Juha on myös ollut mukana SESKO ry:n koneiden sähkölaitteistostandardisarjan (EN 60204) kansallisessa seurantaryhmässä sekä suomentanut standardisarjan osan 32, joka käsittelee nostokoneiden sähkölaitteistoihin liittyviä vaatimuksia.  Koulutukseltaan Juha on sähkötekniikan DI.

Juha on työskennellyt FINN-Tarkastuksen palveluksessa vuodesta 2014 lähtien, ja hän on näin ollen historiamme toinen finntarkastuslainen.

Jyrki Aaltonen

Jyrki on toiminut tarkastusalalla noin 23 vuotta. Ennen tarkastusalalle siirtymistä Jyrki toimi Helsingin sataman sähköpuolella työnjohtajana 8 vuotta ja lisäksi käytönjohtajana 6 vuotta.

Jyrkin parhaita ominaisuuksia tarkastajana ovat hänen laaja kokemuksensa ja kyky tulla mainiosti toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Parasta tarkastajan työssä Jyrkin mielestä on sen itsenäisyys ja tarkastuskohteiden vaihtelevuus.

Jyrki on ollut mukana FINN-Tarkastuksessa aina yrityksen ensimetreiltä lähtien vuodesta 2014, sillä Jyrki kuuluu yrityksen perustajajäseniin.

Juha Airas

Juha on toiminut tarkastusalalla reilun neljän vuoden ajan. Ennen tarkastusalalle siirtymistä Juha toimi kiinteistöhuolto-/talotekniikka-alan yrityksessä 9 vuotta tehden mm. sähkölaitteiston korjauksia, mittauksia ja tarkastuksia. 

Juhan mielestä tarkastustyössä parasta on sen vaihtelevuus. Työkohteet ovat erilaisia ja työ on liikkuvaa, minkä ansiosta jokainen työpäivä ja -matka on erilainen. 

Kai Envall

Vaikka FINN-Tarkastuksen henkilöstöllä on kautta linjan paljon kokemusta tarkastusalalla, Kain tarkastajanura hakee pituudessaan vertaistaan. Kai on nimittäin toiminut tarkastusalalla jo n. 40 vuotta. Ennen tarkastusalalle siirtymistä Kai teki sähkötöitä ja hiukan muutakin. 

Kai on tarkastajana erinomainen juurikin hänen armottoman pitkän työkokemuksensa ansiosta, joka yhdistyy Kaissa terveeseen uteliaisuuteen. Kai pitää tarkastajan työstä, sillä siinä vapaus yhdistyy sopivalla tavalla työn vastuullisuuteen. 

Vapaa-ajallaan Kai harrastaa ulkoliikuntaa.

Jukka Laaksonen

Jukka on toiminut eri tarkastuslaitosten palveluksessa yhteensä n. 20 vuotta. Tästä ajasta teknisenä johtajana tai vastaavissa tarkastuslaitoksen johtavissa asiantuntijatehtävissä Jukka on toiminut yli 12 vuoden ajan.  Ennen tarkastusalalle siirtymistä Jukan aikaisemmat työt liittyivät enimmäkseen koneiden kunnossapitoon. Jo tällöin Jukka teki muun työn ohessa teollisuusnosturien ja henkilönostimien tarkastuksia. Viimeisenä työtehtävänään ennen tarkastusalalle siirtymistä Jukka veti laivatelakan konekunnossapitoa. Koulutukseltaan Jukka on koneensuunnittelun DI.

Jukka on ollut useiden vuosien ajan mukana erityisesti nostolaitteiden standardien laadinnassa. Jukalla on monipuolisesti kokemusta myös nostotöiden johtamisesta ja valvonnasta sekä koneiden rakenneratkaisuista ja niihin liittyvistä haasteista. Erilaisten työtehtävien myötä syntynyttä syvällistä ymmärrystä Jukka on päässyt hyödyntämään myös koneturvallisuuskouluttajan roolissa jo pitkälti yli kymmenen vuoden ajan. 

Jukka pyrkii tarkastustyötä tehdessään aina siihen, että hänen tekemästään työstä olisi työn tilaajalle mahdollisimman paljon hyötyä, oli kyse sitten turvallisuudesta, käytettävyydestä tai vaikka taloudellisista asioista. Ylivertaisen vahva tekniikan osaaminen sekä pitkä ja monipuolinen kokemus auttavat Jukkaa tämän periaatteen toteuttamisessa.

Jukka nauttii nykyisessä työssään työtehtävien vaihtelevuudesta, joka on saanut näkemään paikkoja ja laitteita, joita muuten ei olisi tullut koskaan nähtyä. Tämän lisäksi ja seurauksena työhön kuuluva jatkuva uuden oppiminen on tarkastus- ja koulutusalan tehtävien parasta antia Jukan mielestä.

Vapaa-ajallaan Jukka käy punttisalilla ja pelaamassa harrastejääkiekkoa. Lisäksi Jukka soittaa kitaraa ja huuliharppua lähes päivittäin.

Katri Tytykoski

Katrilla on lähes 20 vuoden kokemus erilaisista koneturvallisuuteen liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Hän on osallistunut koneturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön valmisteluun niin EU:n tasolla (mm. EU:n koneasetus, konedirektiivi muutosdirektiivin ja konedirektiivin soveltamisohjeen valmistelu) kuin myös kansallisella tasolla (mm. VNa 403/2008 ja sen soveltamisohjeen valmistelu). Tuorein kokemus lainsäädännön valmistelutyöstä Katrilla on vuosilta 2021-2023, jolloin hän edusti Suomea EU:n neuvostossa uudesta EU:n koneasetuksesta neuvoteltaessa. Lisäksi Katri on työurallaan tehnyt erilaisia tarkastuksia, arviointeja ja lausuntoja tarkastuslaitosten palveluksessa ollessaan. Tarkastuslaitosvuosia Katrille on kertynyt tusinan verran ja virkavuosia sosiaali- ja terveysministeriön palveluksessa reilut seitsemän. Kouluttajana Katri on toiminut yli 15 vuoden ajan. Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden DI.

Katrista tekevät erinomaisen kouluttajan hänen perinpohjainen ymmärryksensä koneturvallisuuden lainsäädäntökentästä ja lainsäädännön soveltamisesta sekä hänen johdonmukainen ja loogisesti selkeä esitystapansa. Koska Katrilla on tuoretta kokemusta EU-lainsäädännön valmistelusta uuden EU:n koneasetuksen osalta, hän tietää mitä rivien väliin on kirjoitettu ja osaa neuvoa uusien vaatimusten soveltamisessa.

Koulutustyöstä Katri nauttii erityisesti siksi, että siinä saa pistää kaiken osaamisen likoon ja käyttää hyväkseen koko uran aikana kertynyttä ammattitaitoa ja osaamista. Katria kiehtoo mahdollisuus jatkuvaan kehittymiseen, ja koulutustyössä juuri koulutettavien esittämät hyvät kysymykset auttavat laajentamaan entisestään omaakin ymmärrystä. Katri nauttii muutoinkin monipuolisesta työnkuvastaan, mikä saa mielen pysymään virkeänä päivästä toiseen.

Vapaa-ajallaan Katri harrastaa mm. liikuntaa monessa eri muodossa.

Ismo Maijanen

Ismo on toiminut tarkastusalalla yli 10 vuoden ajan. Tarkastusalan lisäksi Ismo on aiemmin työuransa aikana toiminut liikkuvan kaluston parissa, teollisuuden kunnossapidon erilaisissa tehtävissä sekä kierrätys- ja purkuliiketoiminnan myynti- ja kehitystehtävissä yhteensä lähes 10 vuotta. Kouluttajana nostoalalla Ismo on toiminut noin 5 vuoden ajan.

Ismosta tekevät mainion tarkastajan erityisesti hänen aito kiinnostuksensa tekniikkaa kohtaan ja sekä tarkastustyöhön sopiva into erilaisten haasteiden selvittämiseen vaihtelevissa tilanteissa. Ismo nauttii tarkastajan työstä erityisesti siksi, että siinä pystyy kehittymään jatkuvasti, työssä on paljon vapausasteita ja siinä saa kohdata asiakkaita erilaisten laitteiden tarkastuksen yhteydessä. FINN-Tarkastuksella myös kannustavat työkaverit ovat iso osa työssä viihtymistä.

Ismon vapaa-aika kuluu perheen ja lasten kanssa erilaisia asioita ihmetellen. Ismon rentoutumiskeinona toimivat vanhan talon remontointi ja puuhailu vanhojen laitteiden kanssa. Ismo myös liikkuu vapaa-ajallaan monipuolisesti vuodenaikojen mukaan ja nauttii erityisesti luonnossa liikkumisen mukanaan tuomasta vastapainosta muutoin välillä hektisenkin arkielämän rinnalla.

Janne Hirvonen

Janne on aloittanut tekemään tarkastuksia vuonna 2000, jolloin hän teki henkilönostinten tarkastuksia henkilösertifikaatilla. Tarkastuslaitoksen palveluksessa päätoimisena tarkastajana Janne on toiminut vuodesta 2009 alkaen. Janne on toiminut tarkastustöiden ohella myös nostoalan kouluttajana yli 10 vuoden ajan. Ennen tarkastuslaitoksessa työskentelyä Janne toimi tuote- ja laitesuunnittelun parissa yli kymmenen vuoden ajan suunnitellen nostolaitteita sekä tehden lähinnä metsä- ja paperiteollisuuden toimeksiantoja. 

Jannesta erinomaisen tarkastajan tekevät hänen uteliaisuutensa ja laaja kirjo erilaisista töistä ennen tarkastusalalla siirtymistä. Jannen mielestä tarkastajan työssä parasta ovat asiakkaat ja liikkuminen erilaisissa kohteissa, mikä tuo työhön mielekästä vaihtelevuutta. 

Vapaa-ajallaan Janne pyöräilee, kalastaa ja liikkuu luonnossa. Uusimpana harrastuksenaan Janne aloittelee nyt metsästystä. Hänellä on takataskussaan keväällä 2022 suoritettu tuore metsästäjätutkinto.

Joona Luomala

Joona on toiminut tarkastusalalla noin neljän ja puolen vuoden ajan. Ennen tarkastusalalle siirtymistä Joona toimi valmistavassa teollisuudessa robottisolun operaattorina sekä asentajana n. 12 vuoden ajan. Joonasta tekee mainion tarkastajan hänen tarkka ja täsmällinen työotteensa sekä hänen asiakaslähtöinen toimintatapansa. 

Joonan mielestä tarkastajan työssä on parasta sen vaihtelevuus ja mahdollisuus päästä selvittämään välillä haastaviakin kysymyksiä ja tilanteita. Joona kokee erityisen mielekkääksi myös tarkastustyön mahdollistaman asiakasrajapinnassa työskentelyn. 

Vapaa-ajallaan Joona harrastaa kalastusta ja metsästystä.

Marko Yli-Koivisto

Marko on toiminut tarkastusalalla noin 20 vuotta, oikeastaan koko työuransa ajan. Markosta tekee erinomaisen tarkastajan erityisesti hänen huolellisuutensa yhdistettynä pitkään kokemukseen alalta. 

Marko nauttii tarkastustyössä erityisesti sen ihmisläheisyydestä, ja Markon mielestä parasta työssä onkin juuri asiakkaiden kanssa käytävät mielenkiintoiset keskustelut päivän polttavista puheenaiheista. 

Vapaa-ajallaan Marko harrastaa metsästystä ja ammuntaa.

Veli Pekka Koistinen

Veli Pekka eli VP on toiminut tarkastusalalla yli 25 vuoden ajan. Ennen tarkastusalalle siirtymistä VP työskenteli 15 vuotta konevuokraamossa rakennuskoneiden parissa.

VP:n laaja kokemus ja sen mukanaan tuoma tieto- ja kokemusmäärä yhdistettynä tunnolliseen ja pitkäjänteiseen työotteeseen tekevät hänestä tarkastajana ylivertaisen. VP:llä on aina ollut kova halu työskennellä turvallisuusteen vaikuttavien asioiden parissa, ja se onkin yksi syy hänen mittavaan ja ansiokkaaseen tarkastajanuraansa.

Parasta tarkastajan työssä VP:n mielestä on työn vapaus ja ihmisten kohtaaminen työssä.

Vapaa-ajallaan VP harrastaa kalastusta ja luonnossa retkeilyä.

Mika Koistinen

Mika on toiminut tarkastusalalla noin kahdeksan vuotta. Ennen tarkastusalalle siirtymistä Mika ehti toimia lentoasemalla lastausesimiehenä noin 8 vuotta ja nostolava-auton kuljettajana kaksi vuotta.

Mikasta tekevät erinomaisen tarkastajan hänen tarkkuutensa, perinpohjaisuutensa sekä yleinen mielenkiinto tekniikkaan ja kaikenlaisiin laitteisiin. Mika ei riitä, että laite toimii, vaan hänen pitää saada tietää miten ja miksi se toimii. 

Mikan mielestä parasta nykyisessä työssä ovat huippuhyvä työyhteisö ja vaihtelevat työkohteet. Vapaa-ajallaan Mika mielellään kalastaa kesäisin, ja talvisin Mikan ehdoton ykköslaji on laskettelu.

Joonas Pyymäki

Joonas on toiminut tarkastusalalla nostureiden parissa vuodesta 2017 lähtien. Ennen tarkastusalalle siirtymistä Joonas teki NDT-tarkastajan töitä vuosina 2012-2017. Joonaksesta tekee erinomaisen tarkastajan hänen aito kiinnostuksensa työtä kohtaan yhdistettynä vahvaan työmoraaliin.

Parasta nykyisessä työssä Joonaksen mielestä on toimiminen lukuisten erilaisten asiakkaiden kanssa. Myös tarkastettavien kohteiden erilaisuus pitää mielenkiinnon jatkuvasti korkealla.

Vapaa-aika Joonaksella kuluu vuodenajasta riippuen lasten harrastuksien parissa tai omissa harrastuksissa. Joonas toimii mm. apuvalmentajana v. 2012 syntyneille jääkiekkoilijoiden aluille. Joonakseen omiin harrastuksiin lukeutuvat nykyisin metsästys ja kalastus sekä erilaiset pallopelit harrastetasolla jääkiekosta salibandyyn.

Tomi Tulkki

Tomi on toiminut tarkastusalalla noin kahdeksan vuotta.  Ennen tarkastusalalle siirtymistä Tomin toimenkuvaan kuuluivat betonipumppujen huollot, varaosamyynti sekä puomistojen tarkastukset noin 5 vuoden ajan. Lisäksi Tomi on toiminut reilun vuoden verran kalustoinsinöörinä vastaten tunnelikaluston huolloista. Juuri ennen FINN-Tarkastus Oy:n palvelukseen siirtymistä Tomi työskenteli 3,5 vuotta trukkilisälaitteiden myynnissä alan johtavalla lisälaitevalmistajalla.

Tomin mielestä tarkastajan työssä parasta ovat työn liikkuvuus, vaihtelevuus ja vapaus yhdistettynä asiakkaiden kohtaamiseen, josta Tomi myös nauttii suuresti.

Vapaa-ajallaan Tomi harrastaa ulkoliikuntaa vaihtelevasti kelien mukaan. Erityisen lähellä Tomin sydäntä ovat maastopyöräily, hiihto ja laskettelu.

Juha Skottman

Juha Skottman on toiminut tarkastusalalla 16 vuotta. Ennen tarkastusalalle siirtymistä hän toimi teollisuudessa koneasennuksen ja logistiikan tehtävissä.

Juhasta tekee hyvän tarkastajan hänen vankka kokemuksensa tarkastustehtävistä sekä asiakaslähtöinen toimintatapansa. Hän haluaa jatkuvasti kehittää itseään ja tuottaa työllään lisäarvoa asiakkaalle.

Juha pitää tarkastustyöstä erityisesti työn ja työympäristön vaihtelevuuden vuoksi.

Vapaa-ajallaan Juha veneilee kesäisin mahdollisuuksien mukaan, ja talvisin Juhan voi löytää suht säännöllisesti sulkapalloilun parista.

 

Petri Päivärinta

Petri on toiminut nostolaitetarkastajana 17 vuoden ajan. Petrillä on vankka kokemus nosturialalta erityisesti liikkuvan kaluston parista, sillä hän on toiminut ennen tarkastusalalle siirtymistä mm.  ajoneuvonosturiyrityksen huoltopäällikkönä. Petristä piti alun perin tulla maanviljelijä ja hän opiskelikin maamieskoulun teknisen linjan. Työt veivät Petrin kuitenkin mukanaan kaivinkone- ja nosturialalle. Petri on suorittanut myös nosturinkuljettajan ammattipätevyyden.

Petristä tekevät mainion tarkastajan hänen pitkä kokemuksensa tarkastusalalta sekä hänen vahva itsenäinen työotteensa, jota tarkastustyössä tarvitaan. Petrin mielestä tarkastustyön parasta antia ovat asiakaskontaktit, sillä Petri tykkää olla työssään tekemisissä ihmisten kanssa.

Vapaa-ajallaan Petri harrastaa hyötyliikuntaa, talvisin erityisesti hiihtämistä.

Markku Kemppi

Markku Kemppi on erittäin kokenut lujuusopillisen suunnittelun asiantuntija. Markku on toiminut pitkään koneiden ja hissien vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävissä, suunnittelijana, opettajana, tarkastajana ja konsulttina.

Markku on toiminut myös FISE:n teräsrakenteiden suunnittelijoiden pätevyyksien arviointilautakunnassa. Koulutukseltaan Markku on koneensuunnittelun DI (painopistealueena teräsrakenteet).

Mika Kemppainen

Mika on toiminut nostolaitealalla vuodesta 1990 lähtien. Vankin kokemus Mikalta löytyy henkilönostimista, ajoneuvonostureista ja kurottajista. Ennen FINN-Tarkastukselle siirtymistä Mika ehti työuransa aikana toimia asentajana, teknisenä tukena, henkilösertifioituna tarkastajana ja esimiestehtävissä.

Mikasta tekee mainion tarkastajan hänen pitkä kokemuksensa nostolaitteista, mikä tuo varmuutta työskentelyyn. Mikan mielenkiinto uusien asioiden oppimiseen on säilynyt korkealla, mikä edesauttaa tarkastajan työssä onnistumista. Parasta tarkastajan työssä Mikan mielestä on sen vaihtelevuus. 

Vapaa-ajallaan Mika harrastaa moottoripyöräilyä sekä monen muun
tarkastajakollegansa tavoin metsästystä.

The largest community of photo enthusiasts

Sign up for a free account