Tiimi

Tiimi

Juha Alkio

Juha on toiminut yli 20 vuotta tarkastus- ja sertifiointialla monissa eri tehtävissä kuten sähkölaitteistojen tarkastus- ja arviointitehtävissä, vaativissa tuoteserfiointiprojekteissa, kouluttajana sekä koneturvallisuuteen liittyvien tarkastus- ja arviointitehtävien parissa.

Juha osallistuu aktiivisesti myös tarkastusalan standardisointiin ja alan kehittämiseen. Hän on mm. SESKO:n SK99-komitean puheenjohtaja, jossa parhaillaan valmistellaan uutta Suurjännitesähköasennukset SFS 6001 -standardia. Juha on myös ollut mukana SESKO ry:n koneiden sähkölaitteistostandardisarjan (EN 60204) kansallisessa seurantaryhmässä sekä suomentanut standardisarjan osan 32, joka käsittelee nostokoneiden sähkölaitteistoihin liittyviä vaatimuksia.  Koulutukseltaan Juha on sähkötekniikan DI.

Juha on työskennellyt FINN-Tarkastuksen palveluksessa vuodesta 2014 lähtien, ja hän on näin ollen historiamme toinen finntarkastuslainen.

Jyrki Aaltonen

Jyrki on toiminut tarkastusalalla 22 vuotta. Ennen tarkastusalalle siirtymistä Jyrki toimi Helsingin sataman sähköpuolella työnjohtajana 8 vuotta ja lisäksi käytönjohtajana 6 vuotta.

Jyrkin parhaita ominaisuuksia tarkastajana ovat hänen laaja kokemuksensa ja kyky tulla mainiosti toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Parasta tarkastajan työssä Jyrkin mielestä on sen itsenäisyys ja tarkastuskohteiden vaihtelevuus.

Jyrki on ollut mukana FINN-Tarkastuksessa aina yrityksen ensimetreiltä lähtien vuodesta 2014, sillä Jyrki kuuluu yrityksen perustajajäseniin.

Juha Airas

Juha on toiminut tarkastusalalla reilun kolmen vuoden ajan. Ennen tarkastusalalle siirtymistä Juha toimi kiinteistöhuolto-/talotekniikka-alan yrityksessä 9 vuotta tehden mm. sähkölaitteiston korjauksia, mittauksia ja tarkastuksia. 

Juhan mielestä tarkastustyössä parasta on sen vaihtelevuus. Työkohteet ovat erilaisia ja työ on liikkuvaa, minkä ansiosta jokainen työpäivä ja -matka on erilainen. 

Kai Envall

Vaikka FINN-Tarkastuksen henkilöstöllä on kautta linjan paljon kokemusta tarkastusalalla, Kain tarkastajanura hakee pituudessaan vertaistaan. Kai on nimittäin toiminut tarkastusalalla jo n. 38 vuotta. Ennen tarkastusalalle siirtymistä Kai teki sähkötöitä ja hiukan muutakin. 

Kai on tarkastajana erinomainen juurikin hänen armottoman pitkän työkokemuksensa ansiosta, joka yhdistyy Kaissa terveeseen uteliaisuuteen. Kai pitää tarkastajan työstä, sillä siinä vapaus yhdistyy sopivalla tavalla työn vastuullisuuteen. 

Vapaa-ajallaan Kai harrastaa ulkoliikuntaa.

Jukka Laaksonen

Jukka on toiminut eri tarkastuslaitosten palveluksessa yhteensä n. 20 vuotta. Tästä ajasta teknisenä johtajana tai vastaavissa tarkastuslaitoksen johtavissa asiantuntijatehtävissä Jukka on toiminut yli 12 vuoden ajan.  Ennen tarkastusalalle siirtymistä Jukan aikaisemmat työt liittyivät enimmäkseen koneiden kunnossapitoon. Jo tällöin Jukka teki muun työn ohessa teollisuusnosturien ja henkilönostimien tarkastuksia. Viimeisenä työtehtävänään ennen tarkastusalalle siirtymistä Jukka veti laivatelakan konekunnossapitoa. Koulutukseltaan Jukka on koneensuunnittelun DI.

Jukka on ollut useiden vuosien ajan mukana erityisesti nostolaitteiden standardien laadinnassa. Jukalla on monipuolisesti kokemusta myös nostotöiden johtamisesta ja valvonnasta sekä koneiden rakenneratkaisuista ja niihin liittyvistä haasteista. Erilaisten työtehtävien myötä syntynyttä syvällistä ymmärrystä Jukka on päässyt hyödyntämään myös koneturvallisuuskouluttajan roolissa jo pitkälti yli kymmenen vuoden ajan. 

Jukka pyrkii tarkastustyötä tehdessään aina siihen, että hänen tekemästään työstä olisi työn tilaajalle mahdollisimman paljon hyötyä, oli kyse sitten turvallisuudesta, käytettävyydestä tai vaikka taloudellisista asioista. Ylivertaisen vahva tekniikan osaaminen sekä pitkä ja monipuolinen kokemus auttavat Jukkaa tämän periaatteen toteuttamisessa.

Jukka nauttii nykyisessä työssään työtehtävien vaihtelevuudesta, joka on saanut näkemään paikkoja ja laitteita, joita muuten ei olisi tullut koskaan nähtyä. Tämän lisäksi ja seurauksena työhön kuuluva jatkuva uuden oppiminen on tarkastus- ja koulutusalan tehtävien parasta antia Jukan mielestä.

Vapaa-ajallaan Jukka käy punttisalilla ja pelaamassa harrastejääkiekkoa. Lisäksi Jukka soittaa kitaraa ja huuliharppua lähes päivittäin.

Janne Hirvonen

Janne on aloittanut tekemään tarkastuksia vuonna 2000, jolloin hän teki henkilönostinten tarkastuksia henkilösertifikaatilla. Tarkastuslaitoksen palveluksessa päätoimisena tarkastajana Janne on toiminut vuodesta 2009 alkaen. Janne on toiminut tarkastustöiden ohella myös nostoalan kouluttajana yli 10 vuoden ajan. Ennen tarkastuslaitoksessa työskentelyä Janne toimi tuote- ja laitesuunnittelun parissa yli kymmenen vuoden ajan suunnitellen nostolaitteita sekä tehden lähinnä metsä- ja paperiteollisuuden toimeksiantoja. 

Jannesta erinomaisen tarkastajan tekevät hänen uteliaisuutensa ja laaja kirjo erilaisista töistä ennen tarkastusalalla siirtymistä. Jannen mielestä tarkastajan työssä parasta ovat asiakkaat ja liikkuminen erilaisissa kohteissa, mikä tuo työhön mielekästä vaihtelevuutta. 

Vapaa-ajallaan Janne pyöräilee, kalastaa ja liikkuu luonnossa. Uusimpana harrastuksenaan Janne aloittelee nyt metsästystä. Hänellä on takataskussaan keväällä 2022 suoritettu tuore metsästäjätutkinto.

Ismo Maijanen

Ismo on toiminut tarkastusalalla hiukan yli 10 vuoden ajan. Tarkastusalan lisäksi Ismo on aiemmin työuransa aikana toiminut liikkuvan kaluston parissa, teollisuuden kunnossapidon erilaisissa tehtävissä sekä kierrätys- ja purkuliiketoiminnan myynti- ja kehitystehtävissä yhteensä lähes 10 vuotta. Kouluttajana nostoalalla Ismo on toiminut noin 5 vuoden ajan.

Ismosta tekevät mainion tarkastajan erityisesti hänen aito kiinnostuksensa tekniikkaa kohtaan ja sekä tarkastustyöhön sopiva into erilaisten haasteiden selvittämiseen vaihtelevissa tilanteissa. Ismo nauttii tarkastajan työstä erityisesti siksi, että siinä pystyy kehittymään jatkuvasti, työssä on paljon vapausasteita ja siinä saa kohdata asiakkaita erilaisten laitteiden tarkastuksen yhteydessä. FINN-Tarkastuksella myös kannustavat työkaverit ovat iso osa työssä viihtymistä.

Ismon vapaa-aika kuluu perheen ja lasten kanssa erilaisia asioita ihmetellen. Ismon rentoutumiskeinona toimivat vanhan talon remontointi ja puuhailu vanhojen laitteiden kanssa. Ismo myös liikkuu vapaa-ajallaan monipuolisesti vuodenaikojen mukaan ja nauttii erityisesti luonnossa liikkumisen mukanaan tuomasta vastapainosta muutoin välillä hektisenkin arkielämän rinnalla.

Marko Yli-Koivisto

Marko on toiminut tarkastusalalla noin 20 vuotta, oikeastaan koko työuransa ajan. Markosta tekee erinomaisen tarkastajan erityisesti hänen huolellisuutensa yhdistettynä pitkään kokemukseen alalta. 

Marko nauttii tarkastustyössä erityisesti sen ihmisläheisyydestä, ja Markon mielestä parasta työssä onkin juuri asiakkaiden kanssa käytävät mielenkiintoiset keskustelut päivän polttavista puheenaiheista. 

Vapaa-ajallaan Marko harrastaa metsästystä ja ammuntaa.

Joona Luomala

Joona on toiminut tarkastusalalla noin kolmen ja puolen vuoden ajan. Ennen tarkastusalalle siirtymistä Joona toimi valmistavassa teollisuudessa robottisolun operaattorina sekä asentajana n. 12 vuoden ajan. Joonasta tekee mainion tarkastajan hänen tarkka ja täsmällinen työotteensa sekä hänen asiakaslähtöinen toimintatapansa. 

Joonan mielestä tarkastajan työssä on parasta sen vaihtelevuus ja mahdollisuus päästä selvittämään välillä haastaviakin kysymyksiä ja tilanteita. Joona kokee erityisen mielekkääksi myös tarkastustyön mahdollistaman asiakasrajapinnassa työskentelyn. 

Vapaa-ajallaan Joona harrastaa kalastusta ja metsästystä.

Mika Koistinen

Mika on toiminut tarkastusalalla reilut kuusi vuotta. Ennen tarkastusalalle siirtymistä Mika ehti toimia lentoasemalla lastausesimiehenä noin 8 vuotta ja nostolava-auton kuljettajana kaksi vuotta.

Mikasta tekevät erinomaisen tarkastajan hänen tarkkuutensa, perinpohjaisuutensa sekä yleinen mielenkiinto tekniikkaan ja kaikenlaisiin laitteisiin. Mika ei riitä, että laite toimii, vaan hänen pitää saada tietää miten ja miksi se toimii. 

Mikan mielestä parasta nykyisessä työssä ovat huippuhyvä työyhteisö ja vaihtelevat työkohteet. Vapaa-ajallaan Mika mielellään kalastaa kesäisin, ja talvisin Mikan ehdoton ykköslaji on laskettelu.

Veli Pekka Koistinen

Veli Pekka eli VP on toiminut tarkastusalalla yli 25 vuoden ajan. Ennen tarkastusalalle siirtymistä VP työskenteli 15 vuotta konevuokraamossa rakennuskoneiden parissa.

VP:n laaja kokemus ja sen mukanaan tuoma tieto- ja kokemusmäärä yhdistettynä tunnolliseen ja pitkäjänteiseen työotteeseen tekevät hänestä tarkastajana ylivertaisen. VP:llä on aina ollut kova halu työskennellä turvallisuusteen vaikuttavien asioiden parissa, ja se onkin yksi syy hänen mittavaan ja ansiokkaaseen tarkastajanuraansa.

Parasta tarkastajan työssä VP:n mielestä on työn vapaus ja ihmisten kohtaaminen työssä.

Vapaa-ajallaan VP harrastaa kalastusta ja luonnossa retkeilyä.

Tomi Tulkki

Tomi on toiminut tarkastusalalla noin seitsemän vuotta.  Ennen tarkastusalalle siirtymistä Tomin toimenkuvaan kuuluivat betonipumppujen huollot, varaosamyynti sekä puomistojen tarkastukset noin 5 vuoden ajan. Lisäksi Tomi on toiminut reilun vuoden verran kalustoinsinöörinä vastaten tunnelikaluston huolloista. Juuri ennen FINN-Tarkastus Oy:n palvelukseen siirtymistä Tomi työskenteli 3,5 vuotta trukkilisälaitteiden myynnissä alan johtavalla lisälaitevalmistajalla.

Tomin mielestä tarkastajan työssä parasta ovat työn liikkuvuus, vaihtelevuus ja vapaus yhdistettynä asiakkaiden kohtaamiseen, josta Tomi myös nauttii suuresti.

Vapaa-ajallaan Tomi harrastaa ulkoliikuntaa vaihtelevasti kelien mukaan. Erityisen lähellä Tomin sydäntä ovat maastopyöräily, hiihto ja laskettelu.

Jouni Saari

Jouni on toiminut nosturialalla vuodesta 1998, jolloin hän aloitti kaksi vuotta kestäneen Konecranes-instituutin. Tämän jälkeen Jouni toimi siltanostureiden kokoonpanotehtävissä, tehdaskoeajoissa ja työmaakomennuksilla Suomessa ja ulkomailla n. kolmen vuoden ajan. Tarkastusalalla Jouni on toiminut vuodesta 2011 lähtien lukuun ottamatta vuosia 2019–2021, jolloin Jouni toimi muissa tehtävissä. Jouni palasi tarkastusalalle siirtyessään FINN-Tarkastus Oy:n palvelukseen joulukuussa 2021. 

Jouni on tarkastajana tarkka, mutta hän osaa mainiosti myös ”luovia” tarpeen mukaan. Pitkän nosturialan kokemuksensa ansiosta Jouni osaa hyvin vastata asiakkaiden joskus kimurantteihinkin kysymyksiin ja tarpeen vaatiessa ottaa selvää, jos vastausta omasta takaa ei heti löydy. Jouni nauttii nykyisessä työssään erityisesti sen asiakaskeskeisyydestä ja tarkastusalan teknisestä luonteesta.

Joonas Pyymäki

Joonas on toiminut tarkastusalalla nostureiden parissa vuodesta 2017 lähtien. Ennen tarkastusalalle siirtymistä Joonas teki NDT-tarkastajan töitä vuosina 2012-2017. Joonaksesta tekee erinomaisen tarkastajan hänen aito kiinnostuksensa työtä kohtaan yhdistettynä vahvaan työmoraaliin. 

Parasta nykyisessä työssä Joonaksen mielestä on toimiminen lukuisten erilaisten asiakkaiden kanssa. Myös tarkastettavien kohteiden erilaisuus pitää mielenkiinnon jatkuvasti korkealla. 

Vapaa-aika Joonaksella kuluu vuodenajasta riippuen lasten harrastuksien parissa tai omissa harrastuksissa. Joonas toimii mm. apuvalmentajana v. 2012 syntyneille jääkiekkoilijoiden aluille. Joonakseen omiin harrastuksiin lukeutuvat nykyisin metsästys ja kalastus sekä erilaiset pallopelit harrastetasolla jääkiekosta salibandyyn.

Markku Kemppi

Markku Kemppi on erittäin kokenut lujuusopillisen suunnittelun asiantuntija. Markku on toiminut pitkään koneiden ja hissien vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävissä, suunnittelijana, opettajana, tarkastajana ja konsulttina. Markku on toiminut myös FISE:n teräsrakenteiden suunnittelijoiden pätevyyksien arviointilautakunnassa. Koulutukseltaan Markku on koneensuunnittelun DI (painopistealueena teräsrakenteet).

Petri Päivärinta

Petrin kuvaus työn alla!

The largest community of photo enthusiasts

Sign up for a free account