Nostoalan koulutukset

Nostoalan koulutukset

Nostoalan koulutukset

Koulutustarjonta

Tällä sivulla pääset tutustumaan ajankohtaiseen koulutustarjontaamme.

Kaikki alla esiteltävät koulutukset ovat toteutettavissa myös tilauskoulutuksina yrityskohtaisesti lähi- tai etäkoulutuksena.

Nostoalan koulutukset

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus

Koulutuksessa tutustutaan ensin lainsäädännön velvoitteisiin, jotka koskevat nostoapuvälineen valmistajaa ja nostoapuvälineitä työntekijöidensä käyttöön luovuttavaa työnantajaa. Tämän jälkeen tarkastellaan erilaisten nostoapuvälineiden rakenteita, …

Teollisuuden asennusnostot

Teollisuudessa suoritetaan paljon erilaisia nostotöitä esimerkiksi kunnossapidon tai revisioiden yhteydessä.  Niissä suoritettavat nostot voivat olla vaativia ja tilat sekä olosuhteet aiheuttaa niiden suorittamiselle haasteita. Koulutuksessa opitaan…

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus on SFS-ISO 23853:2017 mukainen tapa kouluttautua ja osoittaa pätevyys näissä tehtävissä toimimiseen. Kansainvälisen standardin mukainen pätevyys ymmärretään myös ulkomailla.

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan jatkokoulutus

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan jatkokoulutus on tarkoitettu ISO 23853 mukaisen akkreditoidun taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyystodistuksen uusimiseen seuraavaksi 5 vuodeksi.

Nostotyönvalvojan pätevyyskoulutus

Nostotyönvalvojan pätevyyskoulutus on SFS-ISO 23813:2012 mukainen tapa kouluttautua ja osoittaa pätevyys tässä tehtävässä toimimiseen. Kansainvälisen standardin mukainen pätevyys ymmärretään myös ulkomailla.

Nostotyönvalvojan jatkokoulutus

Nostotyönvalvojan jatkokoulutuksella voidaan uusia aikaisemmin suoritettu ISO 23813 mukainen akkreditoidun nostotyönvalvojan pätevyystodistus seuraavaksi 5 vuodeksi. Uusintaa haluttaessa on esitettävä alkuperäinen pätevyystodistus.

Langattomasti ohjattavan teollisuusnosturin käyttäjäkoulutus

Koulutuksessa opiskellaan langattomasti ohjattavan teollisuusnosturin käyttämisen perusteita. Päivän aikana käydään läpi nostolaitteisiin ja nostotöihin liittyvää lainsäädäntöä, tutustutaan erityyppisiin nostolaitteisiin ja niiden ominaisuuksiin sekä…

Putoamissuojainten tarkastajakoulutus

Koulutuksessa käydään ensin läpi velvoitteita, jotka koskevat putoamissuojainten valmistajaa sekä putoamissuojainten käyttöä työntekijöiltänsä velvoittavaa työnantajaa ja työntekijää. Sen jälkeen tutustutaan erilaisten putoamissuojainten rakenteisiin, …

Nostoapuvälineiden suunnittelijakoulutus

Koulutuksessa käsitellään konedirektiivin 2006/42/EY ja siihen yhdenmukaistetun standardin SFS-EN 13155 soveltamista nostoapuvälineiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Koulutuksessa kerrotaan…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Nemo enim ipsam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.