Kone-turvallisuus-koulutukset

Kone-turvallisuus-koulutukset

Koneturvallisuus-koulutukset

Koulutustarjonta

Tällä sivulla pääset tutustumaan ajankohtaiseen koulutustarjontaamme.

Kevätkautta 2022 varten olemme jälleen kehittäneet jotain ihan uutta. Toteutamme avoimet koneturvallisuuskoulutukset perjantaiaamuisin toistuvien kahden tunnin mittaisten etäkoulutusten sarjana. Sarja starttaa heti tammikuussa – löydät näiden tiiviiden ja tehokkaiden parituntisten koulutusten aiheet nyt täältä!

Kaikki alla esiteltävät koulutukset ovat toteutettavissa myös tilauskoulutuksina yrityskohtaisesti lähi- tai etäkoulutuksena.

Koneturvallisuuskoulutukset​

Koneturvallisuus-koulutukset​

EU:n koneasetus korvaa konedirektiivin

Uudessa koulutuksessa perehdytään kesäkuussa 2023 julkaistuun EU:n koneasetukseen ja sen mukanaan tuomiin uusiin vaatimuksiin talouden toimijoille (valmistajat, maahantuojat, jakelijat). Koulutuksen aikana käydään kattavasti läpi koneasetuksen…

Tietoisku - Uusi EU:n koneasetus (etäkoulutus)

Tiiviissä puolen päivän mittaisessa  tietoiskussa tutustutaan uuteen EU:n koneasetukseen ja sen mukanaan tuomiin uusiin vaatimuksiin talouden toimijoille. Tietoiskussa käydään läpi uuden asetuksen sisältämät merkittävimmät erot nykyiseen konedirektiiviin 2006/42/EY verrattuna.

Työpaikan koneiden turvallisuuden varmistaminen

Koulutuksessa käsitellään työpaikoilla käytössä olevia koneita koskevaa lainsäädäntöä, koneiden valinnassa huomioon otettavia asioita, koneiden teknistä turvallisuustasoa sekä tarkastamista.

Koneen CE-merkintä

Koulutuksessa perehdytään koneen CE-merkinnän taustalla oleviin valmistajan velvollisuuksiin keskittyen erityisesti konedirektiivin 2006/42/EY sisältämiin vaatimuksiin. Koulutuksessa selvitetään, millaisiin tuotteisiin konedirektiivin…

Koneiden toiminnallisuuden suunnittelu

Koneiden toiminnallisuuden suunnittelu on perusta sekä mekaniikka- että automaatiosuunnittelulle. Koulutuksessa käsitellään koneen toimintoihin tarvittavien osa-alueiden suunnittelua turvallisuuden kannalta.

Koneiden riskienarviointi

Koulutuksessa käsitellään koneiden riskienarvioinnin perusperiaatteita ja eri lähteistä tulevia vaatimuksia koneiden riskien arvioinnin tekemiselle. Koulutukseen sisältyy lyhyt harjoitustyö (tehdään osittain yhdessä ja osittain itsenäisesti), jonka tavoitteena on…

Koneiden turvallistaminen automaatio- ja sähkösuunnittelulla

Koulutuksessa tutustutaan koneen ohjaus- ja turvatoimintojen suunnitteluun liittyviin vaatimuksiin. Päivän aikana käydään läpi koneiden sähkölaitteistostandardin EN 60204-1 ohjaustoimintoihin liittyviä vaatimuksia sekä standardin EN ISO 13849…

Koneiden turvallistaminen mekaniikkasuunnittelulla

Koneiden turvallistaminen mekaniikka-suunnittelulla

Yleensä mekaniikkasuunnittelun keinoin tehtävät turvallistamistoimenpiteet ovat vaikuttavimpia ja toteuttavat riskin pienentämisen ideologian ensimmäistä askelta konedirektiivin velvoittavalla tavalla. Koulutuksessa käydään läpi mekaniikan keinoja vaikuttaa ihmisen ja koneen turvalliseen vuorovaikutukseen.

Lujuusopin perusteita insinööreille

Opintosuunnasta riippuen insinöörienkin lujuusopin tietämyksessä voi olla suuria eroja. Jos laskentaosaamista ei ole tullut opintojen jälkeen käytettyä aktiivisesti, asiat ovat voineet myös unohtua. Tässä koulutuksessa palautetaan mieleen…

Standardin SFS-EN 13155:2020 soveltaminen nostoapuvälineiden suunnittelussa ja valmistuksessa

Koulutuksessa käsitellään syksyllä 2020 ilmestyvän standardin SFS-EN 13155 soveltamista nostoapuvälineiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Koulutuksessa kerrotaan standardin soveltamisesta, varsinkin yksittäin ja…

Koneen osien suunnittelu: mekaaninen voimansiirto

Koneenrakentajalle on usein hankala löytää mitoituksen lähtökohtia eri koneen komponenteille niiden moninaisuudesta ja yhteiseurooppalaisen standardoinnin puuttumisesta johtuen. Koulutuksessa käsitellään koneen osien suunnittelua niitä käsittelevien…

Konedirektiivin vaatimukset koneiden valmistajille

Koulutuksessa käsitellään koneiden suunnittelua, valmistusta ja markkinoille saattamista koskevia vaatimuksia sekä koneiden turvallisuussuunnittelun yleisiä periaatteita.

Koneturvallisuusvastuut konehankinnoissa ja -toimituksissa

Koulutuksessa käsitellään konehankinnoissa ja -toimituksissa yleisimmin esiin tulevia vastuukysymyksiä koneturvallisuuslainsäädännön näkökulmasta. Päivän aikana käydään läpi yksittäisen koneen, osittain valmiin koneen…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Nemo enim ipsam

EU:n koneasetus korvaa konedirektiivin - neuvoston kanta komission ehdotukseen ja lainsäädäntöhankkeen aikataulu

Komission ehdotus uudeksi konedirektiivin 2006/42/EY korvaavaksi EU:n koneasetukseksi hyväksyttiin ja julkaistiin huhtikuussa 2021. Neuvottelut asetusehdotuksen sisällöstä käynnistyivät EU:n neuvostossa ja Euroopan parlamentissa pian komission ehdotuksen julkaisemisen jälkeen. Neuvoston ja parlamentin kanta komission ehdotukseen selvisi…

Koneen turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän suunnittelu standardien EN ISO 13849-1 ja EN ISO 13849-2 mukaisesti

Koulutuksessa käsitellään koneiden turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnittelussa huomioitavia vaatimuksia standardien EN ISO 13849-1 ja EN ISO 13849-2 mukaisesti. Tämän lisäksi koulutuksessa käsitellään…