Koneen CE-merkintä

Koneen CE-merkintä -koulutuksessa perehdytään koneen CE-merkinnän taustalla oleviin valmistajan velvollisuuksiin keskittyen erityisesti konedirektiivin 2006/42/EY sisältämiin vaatimuksiin. Koulutuksessa selvitetään, millaisiin tuotteisiin konedirektiivin vaatimuksia on sovellettava ja kerrotaan, miksi koneturvallisuusstandardeja kannattaa hyödyntää koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Koulutuksen iltapäiväosuudessa tutustutaan kaikkia valmistajia koskeviin ja velvoittaviin koneiden turvallisuussuunnittelun yleisiin periaatteisiin. Lisäksi tutustutaan lyhyesti myös muihin direktiiveihin, joiden vaatimusten tunteminen ja noudattaminen saattaa konedirektiivin ohella olla edellytyksenä koneen CE-merkinnälle. Koulutuksen päätteeksi kuullaan tiivis tietopaketti uudesta EU:n uudesta koneasetuksesta, joka korvaa nykyisen konedirektiivin v. 2027 tammikuussa.

Koulutus tarjoaa kattavan ja selkeäsanaisen perustietopaketin koneen valmistajan tehtävistä, kun aikomuksena on saattaa kone markkinoille tai ottaa kone omaan käyttöön Euroopan talousalueella. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aiempaa tietämystä aiheesta.

Kouluttajat:

Koulutuksen kohderyhmä:

Koneiden suunnittelijat ja valmistajat, koneita omaan käyttöön rakentavat sekä kaikki koneiden CE-merkintään liittyvistä vaatimuksista kiinnostuneet

Ajankohta ja paikka:

8.10.2024 Vantaa (Break Sokos Hotel Flamingo)

10.12.2024 Tampere (Scandic Hotel Rosendahl)

Koulutuksen hinta:

770 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen:

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Opiks-Tiimi Oy.

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu Opiks-Tiimin nettisivuilla olevaa ilmoittautumislomaketta käyttäen.

Lisätiedot:

Koulutuksen sisältö: Katri Tytykoski, puh. 044 72 93 003, s-posti: katri.tytykoski(at)finn-tarkastus.fi

Käytännön järjestelyt: Rita Tiainen (Opiks-Tiimi Oy), puh. 0400 523 253, s-posti: rita.tiainen(at)opiks.fi

Ohjelma:

8.30 alkaen

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00

Koulutuksen avaus

9:15

Millainen laite tarvitsee konedirektiivin mukaisen CE-merkinnän?

 • Koneen määritelmä konedirektiivissä

 • Muut konedirektiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet

 • Ulosrajaukset

10:00

Miksi koneturvallisuusstandardeja kannattaa hyödyntää?

10:30

Koneen valmistajan tehtävät

 • Koneen mukana toimitettavat dokumentit

 • Koneen tekninen tiedosto

 • Koneen vaatimustenmukaisuuden arviointi

 • Koneen CE-merkintä ja muut merkinnät

11:45

Lounastauko

12:30

Turvallistamisen periaatteet

14:00

Kahvitauko

14:15

Muut koneen CE-merkintään mahdollisesti sisältyvät direktiivit

 • EMC-direktiivi (2014/30/EU)

 • Painelaitedirektiivi (2014/68/EU)

 • ATEX-laitedirektiivi (2014/34/EU)

 • Ulkona käytettävien laitteiden melupäästödirektiivi (2000/14/EY)

 • Liikkuvien työkoneiden päästöasetus (EU 2016/1628)

15:15

EU:n koneasetus korvaa konedirektiivin – mikä muuttuu ja milloin?

16:00

Koulutus päättyy