Koneen CE-merkintä

Koneen CE-merkintä -koulutuksessa perehdytään koneen CE-merkinnän taustalla oleviin valmistajan velvollisuuksiin keskittyen erityisesti konedirektiivin 2006/42/EY sisältämiin vaatimuksiin. Koulutuksessa selvitetään, millaisiin tuotteisiin konedirektiivin vaatimuksia on sovellettava ja kerrotaan, miksi koneturvallisuusstandardeja kannattaa hyödyntää koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Koulutuksen iltapäiväosuudessa tutustutaan kaikkia valmistajia koskeviin ja velvoittaviin koneiden turvallisuussuunnittelun yleisiin periaatteisiin. Lisäksi tutustutaan lyhyesti myös muihin direktiiveihin, joiden vaatimusten tunteminen ja noudattaminen saattaa konedirektiivin ohella olla edellytyksenä koneen CE-merkinnälle.

Koulutuksen päätteeksi kuullaan uunituoretta tietoa EU:n uudesta koneasetuksesta. Millaisia uusia vaatimuksia koneiden valmistajille on tulossa ja milloin niitä on noudatettava? Kesällä 2023 julkaistavan uuden asetuksen sisällöstä koulutuksessa kertoo päivätyönsä puolesta Suomea Brysselin neuvottelupöydissä edustanut Katri Tytykoski.

Koulutus tarjoaa kattavan ja selkeäsanaisen perustietopaketin koneen valmistajan tehtävistä, kun aikomuksena on saattaa kone markkinoille tai ottaa kone omaan käyttöön Euroopan talousalueella. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aiempaa tietämystä aiheesta.

Kouluttajat:

Koulutuksen kohderyhmä:

Koneiden suunnittelijat ja valmistajat sekä sekä kaikki koneiden CE-merkintään liittyvistä vaatimuksista kiinnostuneet

Ajankohta ja paikka:

Avoimen koulutuksen seuraava toteutusajankohta ja -tapa ilmoitetaan myöhemmin. Kysy tarjousta yrityskohtaisesta tilauskoulutuksesta!

Koulutuksen hinta:

750 € + alv 24 %

Lisätiedot:

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002, s-posti: contact(at)finn-advisors.fi

Ohjelma:

8.15 alkaen

Tutustuminen kouluttajiin ja buffetaamiainen 

9:00

Koulutuksen avaus

9:15

Millainen laite tarvitsee konedirektiivin mukaisen CE-merkinnän?

 • Koneen määritelmä konedirektiivissä

 • Muut konedirektiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet

 • Ulosrajaukset

10:00

Miksi koneturvallisuusstandardeja kannattaa hyödyntää?

10:30

Koneen valmistajan tehtävät

 • Koneen mukana toimitettavat dokumentit

 • Koneen tekninen tiedosto

 • Koneen vaatimustenmukaisuuden arviointi

 • Koneen CE-merkintä ja muut merkinnät

11:45

Lounastauko

12:30

Turvallistamisen periaatteet

14:00

Kahvitauko

14:30

Muut koneen CE-merkintään mahdollisesti sisältyvät direktiivit

 • EMC-direktiivi (2014/30/EU)

 • Painelaitedirektiivi (2014/68/EU)

 • ATEX-laitedirektiivi (2014/34/EU)

 • Ulkona käytettävien laitteiden melupäästödirektiivi (2000/14/EY)

 • Liikkuvien työkoneiden päästöasetus (EU 2016/1628)

15:15

EU:n koneasetus korvaa konedirektiivin – mikä muuttuu ja milloin?

16:00

Koulutus päättyy