Sähkölaitteiden tarkastuspalvelut

Sähkö-laitteistojen tarkastus-palvelut

Sähkölaitteistojen tarkastuspalvelut

Sähkölaitteistojen määräaikais- ja varmennustarkastukset

Teemme varmennus- ja määraikaistarkastuksia valtakunnallisesti. FINN-Tarkastus Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima sähkölaitteistojen tarkastuslaitos I045 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020).

Sähkölaitteistojen määräaikais- ja varmennustarkastukset

Sähkölaitteistojen määräaikais- ja varmennus-tarkastukset

Teemme varmennus- ja määraikaistarkastuksia valtakunnallisesti. FINN-Tarkastus Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima sähkölaitteistojen tarkastuslaitos I045 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020).

Sähkölaitteistojen varmennustarkastukset

Varmennustarkastukset

Sähkölaitteistojen sähkölakiin perustuvat varmennustarkastukset

Sähkölaitteistojen varmennustarkastus on lakisääteinen kolmannen osapuolen tarkastus, jolla varmennetaan asennuksien turvallisuuden taso. Tarkastuksen tilaamisen ensisijainen vastuu kuuluu sähköurakoitsijalle, mutta viimekädessä vastuu tarkastuksen suorittamisesta ajallaan kuuluu sähkölaitteiston haltijalle/omistajalle.

Teemme varmennustarkastuksia valtakunnallisesti. FINN-Tarkastus Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima sähkölaitteistojen tarkastuslaitos I045, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020. Tarkastuksilla varmennetaan asennuksille suoritetun urakoitsijan käyttöönottotarkastuksen mukaisen turvallisuustuloksen vastaavuus standardien tasoon nähden.

 

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastukset

Määräaikaistarkastukset

Sähkölaitteistojen sähkölakiin perustuvat määräaikaistarkastukset

Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastus on lakisääteinen, haltijan vastuulla oleva, valtuutetun tarkastajan tai valtuutetun tarkastuslaitoksen suorittama sähköasennuksien turvallisuutta arvioiva pistokoeluonteinen tarkastus.

Eri laitteistoluokkien tarkastusvälit: Luokkien 1 ja 2  tarkastusväli  on 10 vuotta sekä luokassa 3 tarkastusväli on 5 vuotta. Määräaikaistarkastuksen voi suorittaa joko valtuutettu tarkastuslaitos tai valtuutettu tarkastaja.

Määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan sähkölaitteiston turvallisuuden taso. Määräaikaistarkastuksissa tulee riittävässä laajuudessa pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla varmistua siitä, että

  1. sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet,

  2. sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja

  3. sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit

Vapaaehtoisuuteen perustuvat arvioinnit ja auditoinnit

Tarjoamme kolmannen osapuolen turvallisuusarviointeja seuraavasti;

Arviointimme voivat liittyä tilausvaiheessa olevan laitteiston sähköturvallisuuden varmistamiseen, siten että ne täyttävät Suomessa vaaditun sähköturvallisuuden tason. Tällaisia voivat olla esim. tuotteen tarkastus valmistajan tehtaalla, suurjännitekojeistojen moduuleiden ennakkotarkastus. Arvioinneista asiakas saa raportin turvallisuusvaatimuksen täyttymisestä. Edelliseen liittyen arvioimme myös laitteiston/kojeiston valmistajan laatimien sähkötyöturvallisuusohjeiden riittävyyttä asennus, käyttö- sekä huoltotilanteissa.

Tarjoamme myös vapaaehtoisia arviointeja asennusstandardien vaatimuksien täyttymisestä. Tällaisia voivat olla esim. asennuksien turvallisuusvaatimusten täyttyminen poikkeamatilanteissa, kun suunniteltu asennus poikkeaa standardien määrittämästä turvallisuustasosta.

Kysy lisää sähkölaitteistojen tarkastuspalveluista

Olemme ammattitaitoinen ja palveleva tiimi valmiina töihin asiakkaidemme hyväksi. Nyt kun olet kiinnostunut työskentelemään kanssamme, lähetä meille viesti!

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian viestisi saatuamme. Kiitos!

Voit myös ottaa meihin yhteyttä puhelimitse. Sähkölaitteistojen tarkastuspalveluistamme vastaa liiketoimintapäällikkö Jyrki Aaltonen (puh. 050 322 87 25).

Kaipaatko lisätietoja sähkölaitteistojen tarkastuspalveluista?

The largest community of photo enthusiasts

Sign up for a free account