Nostolaitteiden tarkastuspalvelut

Nosto-laitteiden tarkastus-palvelut

Nostolaitteiden tarkastuspalvelut

Nostolaitteiden käyttöönottotarkastukset, määräaikaistarkastukset ja perusteelliset määräaikaistarkastukset

Nostolaitteiden käyttöönotto-tarkastukset, määräaikais-tarkastukset ja perusteelliset määräaikais-tarkastukset

Säännölliset ja ammattitaidolla tehdyt tarkastukset ovat tärkeä osa nostotöiden turvallisuuden varmistamista. Suoritamme asiantuntijayhteisönä nostolaitteiden lakisääteisiä tarkastuksia valtakunnallisesti valtioneuvoston asetuksen 403/2008 liitteessä 1 mainituille nostolaitteille. Nostolaitteiden tarkastuslaitospalvelumme ovat FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020).

Lakisääteiset nostolaitteiden tarkastukset

Nostolaitteiden tarkastuspalvelumme kattavat seuraavien laiteryhmien lakisääteiset tarkastukset:

 • nosturin tarkastus
 • ajoneuvonosturin
 • autonostin
 • henkilönostin tarkastus
 • kuormausnosturi
 • teollisuusnosturi-  tai muu nosturi
 • rakennushissi
 • torninosturi
 • aluksen nostolaite
 • betonipumppuauto
 • tuulivoimalan huoltohissi
 • satamanosturi tai muu alusten lastinkäsittelyyn tarkoitettu nostolaite.

Käyttöönottotarkastukset

Käyttöönottotarkastukset

Käyttöönottotarkastus tehdään ennen nostolaitteen ensimmäistä käyttöönottoa Suomessa sekä ennen sen muuttamisen tai uuteen paikkaan asentamisen jälkeistä käyttöönottoa.

Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että nostolaite on asennettu oikein, sen kulkutiet ja huoltotasot ovat asianmukaiset, sen hallinta- ja turvalaitteet toimivat oikein, se soveltuu käyttötarkoitukseensa ja sen dokumentaatio on asianmukainen (EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, käyttöohjeet ja merkinnät). Tarkastuksessa varmistetaan myös nostolaitteen vakavuus ja rakenteiden lujuus koekuormituksella.

Määräaikaistarkastukset

Määräaikaistarkastukset

Määräaikaistarkastus tehdään vuoden välein ensimmäisen käyttöönottotarkastuksen tai edellisen määräaikaistarkastuksen jälkeen, poikkeuksena torninosturit, joilla tarkastusväli on kaksi vuotta.

Osittain määräaikaistarkastus tehdään myös, jos nostolaitteen käytössä on tapahtunut rakenteen turvallisuutta vaarantanut poikkeuksellinen tapahtuma tai jos nostolaite on ollut alttiina turvallisuutta heikentäville poikkeuksellisille olosuhteille.

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, ettei nostolaitteen tai sen materiaalien ikääntyminen, väsyminen, kuluminen, korroosio tai vaurioituminen aiheuta vaaraa. Määräaikaistarkastuksen yhteydessä nostolaitteelle tehdään koeajo ja siihen liittyvä koekäyttö.

Perusteelliset määräaikaistarkastukset

Perusteelliset määräaikais-tarkastukset

Perusteellinen määräaikaistarkastus tehdään nostolaitteelle lähestyttäessä valmistajan määrittämiä suunnittelurajoja. Jos suunnittelurajojen saavuttamista ei pystytä todentamaan, perusteellinen määräaikaistarkastus tehdään 10 vuoden kuluessa nostolaitteen ensimmäisestä käyttöönotosta. Aluksen lastauksessa ja purkamisessa käytettävien nosturien purettuna tehtävät tarkastukset tehdään enintään 5 vuoden välein.

Perusteellisessa määräaikaistarkastuksessa puretaan nostolaitteen rakenneosia siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta tarkastaja voi luotettavasti arvioida nostolaitteen teräsrakenteiden ja koneistojen kuntoa. Tarkastuksessa käytetään apuna ainetta rikkomattomia NDT-tarkastusmenetelmiä.

Työvälineiden turvallisen toimintakunnon varmistamiseen liittyvät tarkastukset

Suoritamme tarkastuksia myös nostolaitteille ja välineille, joille ei ole asetettu varsinaista käyttöönotto- tai määräaikaistarkastusvelvoitetta.

Lainsäädäntö edellyttää työnantajan varmistavan näiden työvälineiden turvallisuuden varmistamalla niiden oikean asennuksen ja toimintakunnon ennen käyttöönottoa sekä seuraamalla jatkuvasti niiden toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla. Nämä toimenpiteet työnantaja voi tehdä joko itse tai käyttäen apuna asiantuntijaa.

Suoritamme tarkastuksia esimerkiksi seuraaville laiteryhmille:

 • nostoapuvälineet

 • haarukkatrukit tilapäiseen henkilönostoon

 • henkilönostokorit

 • putoamissuojaimet ja putoamissuojainjärjestelmät

 • alle 500 kg nostavat ja käsikäyttöiset nostolaitteet

 • nostolaitteiden kulkuradat ja ripustukset

 • kuormaussillat

 • takalaitanostimet

 • nostopöydät ja kääntöpöydät 

 • ainetta rikkomattomat tarkastukset pintamenetelmin.

Nosturin elinkaaripalvelut

Elinkaaripalvelumme sisältävät esimerkiksi nosturien ja niiden ratojen kuntoarvioita, -analyysejä, mittauksia, vaurioselvityksiä ja parantavien toimenpiteiden suunnittelua. Elinkaaripalveluistamme voit lukea lisää täältä.

Henkilönostolaitteiden EY-tyyppitarkastuspalvelut

Henkilönostolaitteiden EY-tyyppitarkastuspalvelut

FINN-Tarkastus Oy toimii konedirektiivin 2006/42/EY tarkoittamana ns. ilmoitettuna laitoksena. Toiminta-alueemme kattaa henkilönostolaitteiden EY-tyyppitarkastukset (konedirektiivin liite IV, kohta 17). EY-tyyppitarkastuspalveluistamme vois lukea lisää täältä.

Kysy lisää nostolaitteiden tarkastuspalveluista

Olemme ammattitaitoinen ja palveleva tiimi valmiina töihin asiakkaidemme hyväksi. Nyt kun olet kiinnostunut työskentelemään kanssamme, lähetä meille viesti!

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian viestisi saatuamme. Kiitos!

Voit myös ottaa meihin yhteyttä puhelimitse. Nostolaitteiden tarkastuspalveluistamme vastaa liiketoimintapäällikkö Janne Hirvonen (puh. 044 762 76 82).

Kaipaatko lisätietoja nostolaitteiden tarkastuspalveluista?

The largest community of photo enthusiasts

Sign up for a free account