Blogikirjoitukset

Ajankohtaista

Blogikirjoitukset

Kun arvokkaalle laitteelle tai rakenteelle sattuu vaurio taikka toistuvat vauriot aiheuttavat työtä ja kustannuksia, vaurion syyn selvittäminen tuntuu tarpeelliselta. Vaurioselvityksiä tai -tutkimuksia tarjoavatkin useat yritykset. Terminologia ei ole alalla kovin vakiintunut ja osin tästä syystä tarjonnassa on tilaajan kannalta yksi ongelma.
22/03/2024
Suurin osa ihmisistä mieltää, että esimerkiksi nostureita, henkilönostimia, hissejä, nosto-ovia ja painelaitteita pitää tarkastaa jonkun asiantuntijatahon toimesta. Kaikkiin näihin löytyykin selkeät vaatimukset eri lainsäädännöistä. Mutta onhan muitakin laitteita, jotka voivat aiheuttaa yhtä suuria vaaroja tai pahempiakin. Miksei niitä pidä tarkastaa? No, kyllä pitää.
07/03/2024
Koneturvallisuusasiantuntijamme Katri Tytykoski kirjoitti ylös joitakin ajatuksiaan ja havaintojaan EU:n koneasetuksen neuvottelu- ja valmisteluprosessin päättymiseen jälkeen. Katrin kirjoitus aloittaa FINN-Tarkastuksen nettisivuilla julkaistavan EU:n koneasetusta (2023/1230) käsittelevän blogitekstien sarjan, jossa aiheeseen tartutaan säännöllisin väliajoin eri näkökulmista käsin. Kannattaa siis pysyä kuulolla jatkossakin!
28/09/2023
Kesällä julkaistava uusi EU:n koneasetus tulee eroamaan nykyisestä EU:n konedirektiivistä mm. siinä, että asetuksessa määritellään konelle tehtävä ns. merkittvävä muutos. Tällä hetkellä merkittävän muutoksen kriteeristö on pitkälti kansallinen ja siten ”merkittäväksi” tulkittavan muutoksen rima on eri korkeudella eri maissa. Mille tasolle tämä rima asettuu, kun konedirektiivi korvautuu uudella EU:n koneasetuksella?
31/03/2023
Lähes jokaisella työpaikalla käytetään jonkinlaisia koneita, joiden turvallisuudesta huolehtiminen on työntekijöiden terveyden kannalta tärkeää. Tämän vuoksi lainsäädännössä on näiden koneiden, kuten muidenkin työssä käytettävien välineiden käyttämiselle, ylläpidolle ja tekniselle turvallisuudelle useita vaatimuksia. Pääosa vaatimuksista löytyy ns. käyttöasetuksesta VNa 403/2008.
11/11/2022
Monilla suomalaisilla yrityksillä on käytössään metallin- tai puuntyöstökoneita. Koneiden kirjo on suuri, samoin niiden ikähaarukka, joka on 60-luvulta tähän päivään. Työstökoneella työskenneltäessä käyttäjä on aina…
21/10/2022
Tässä artikkelissa kerrotaan, kuka saa Suomessa tarkastaa työssä käytettävän tavaroiden tai henkilöiden nostamiseen tarkoitetun laitteen, mihin tarkastusoikeus perustuu ja…
14/10/2022
Kuormausnosturialalla odotetaan juuri nyt kovasti viranomaisen kannanottoa kuormausnosturin käyttämisestä tilapäisiin henkilönostoihin…
08/12/2021
Ensimmäinen konedirektiivin liitteen 1 yleisistä periaatteista koskee riskin arviointia. Kuitenkin kunnollisen ja kattavan riskinarvioinnin tekeminen näyttää välillä olevan…
12/10/2020