Onko tieto koneen CE-merkinnän merkityksestä yleisesti hallussa?

Uusissa koneissa on lähes 30 vuoden ajan edellytetty olevan CE-merkinnän. Voisi kuvitella tiedon merkinnän merkityksestä olevan jo varsin yleisesti tiedossa. Näin ei kuitenkaan ole..

Uusissa koneissa on lähes 30 vuoden ajan edellytetty olevan CE-merkinnän. Voisi kuvitella tiedon merkinnän merkityksestä olevan jo varsin yleisesti tiedossa. Näin ei kuitenkaan ole. Jollei nyt viikoittain, niin vähintään kuukausittain opastamme tiedon tarpeessa oleville, ettei CE-merkintä ole hyväksyntä, mikään kolmas taho ei sitä myönnä, sen sijaan sen laittaminen koneeseen edellyttää valmistajan tekevän tiettyjä asioita. Työmarkkinoille luonnollisesti tulee uusia henkilöitä, joille asia on uusi. Samoin ilmaantuu uusia koneen valmistajia tai toiminnan harjoittaja voi päätyä valmistajan vastuun ottajaksi jonkin monimutkaisemman koneyhdistelmähankinnan yhteydessä. Tiedon tarve tuntuu joka tapauksessa olevan jatkuva.

CE-merkintä kulkee käsi kädessä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kanssa. CE-merkintä tarkoittaa, että kone täyttää sitä koskevat vaatimukset ja sille on laadittu EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. CE-merkintä koneessa ei tarkoita, että kone täyttää ainoastaan konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset, vaan että se täyttää kaikki sitä koskevien direktiivien vaatimukset, esimerkiksi sähköllä toimivissa koneissa usein lisäksi EMC-direktiivin vaatimukset.

Euroopan unionin sisämarkkinoilla CE-merkintä ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus yhdessä ovat ikään kuin passi, joka takaa koneelle vapaan liikkuvuuden näillä markkinoilla. Euroopan unionin jäsenvaltioilla on velvollisuus pitää vaatimustenmukaisina koneita, joissa on CE-merkintä ja mukana EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Mitään kansallisia lisävaatimuksia ei tällaisille koneille saa esittää.
Koneiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoilla ei kuitenkaan tarkoita, että sinne voi CE-merkinnän alla toimittaa mitä tahansa. Jäsenvaltioilla on myös velvollisuus suorittaa markkinavalvontaa sen varmistamiseksi, että CE-merkinnällä varustetut koneet todella ovat konedirektiivin vaatimusten mukaisia. Vaatimustenvastaiset koneet on poistettava markkinoilta.

Ennen CE-merkinnän kiinnittämistä valmistaja varmistaa, että kone täyttää sitä koskevat vaatimukset, asianmukaisella vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyllä. Siinä voi olla, koneen tyypistä riippuen, mukana kolmas osapuoli, ns. ilmoitettu laitos, mutta suurimmassa osassa koneita valmistaja tekee arvioinnin itse ns. valmistauksen sisäisen tarkastuksen menettelyllä.

Koneiden vaatimustenmukaisuuteen liittyvät vahvasti yhdenmukaistetut standardit. Kun eurooppalaisen standardin viitetiedot on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, siitä tulee yhdenmukaistettu standardi. Valmistamalla koneen noudattaen yhdenmukaistetun standardin vaatimuksia koneen valmistaja voi olettaa kyseisen standardin kattamien konedirektiivin olennaisten terveys – ja turvallisuusvaatimusten täyttyvän. Jokaiselle konetyypille ei yhdenmukaistettua standardia kuitenkaan löydy, eikä jokaista konetta voida valmistaa täysin yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, jolloin valmistaja joutuu tekemään enemmän työtä koneensa vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

Kaiken kaikkiaan CE-merkintä ei ole mikään pikku juttu. Sen lisäksi, että kone on valmistettava täyttämään kaikki sitä koskevat vaatimukset, on valmistajan myös dokumentoiva koneensa tietyn rakenteen ja sisällön omaavalla teknisellä tiedostolla, jotta sen vaatimustenmukaisuus voidaan tarvittaessa myös osoittaa.

Tulevia koulutuksia

Näistä asioista järjestämme 2.11.2022 Tampereella koulutuksen. Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät osoitteesta: https://finn-tarkastus.com/koneen-ce-merkinta/

Myös yksityisempää opastusta voi tarvittaessa tiedustella jukka.laaksonen@finn-tarkastus.fi

Kirjoittaja: Jukka Laaksonen