Sähköalan koulutukset

Sähköalan koulutukset

Sähköalan koulutukset

Koulutustarjonta

Tällä sivulla pääset tutustumaan ajankohtaiseen koulutustarjontaamme.

Kaikki alla esiteltävät koulutukset ovat toteutettavissa myös tilauskoulutuksina yrityskohtaisesti lähi- tai etäkoulutuksena.

Sähköalan koulutukset

Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002

Sähkötyöturvallisuus-koulutus SFS 6002

Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 on pakollinen Suomessa sähköalan töitä tekeville. Koulutuksen suorittanut tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt. Koulutus…

Suurjännitesähköasennukset - SFS 6001

Suurjännitesähkö-asennukset - SFS 6001

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi v. 2018 uudistetun standardin SFS 6001 oleelliset vaatimukset sekä avataan standardiin kirjoitettuja turvallistamistoimenpiteitä, joilla poistetaan tai pienennetään sähköasennuksista aiheutuvia vaaroja ja riskejä…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Nemo enim ipsam