Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002

Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002

Sähkötyöturvallisuus-koulutus SFS 6002

Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 on pakollinen Suomessa sähköalan töitä tekeville. Koulutuksen suorittanut tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt. Koulutus täyttää sähköturvallisuuslain 1135/2016 83§ vaatimukset sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään sähkötyöturvallisuuskortti, joka on voimassa 5 vuotta.

Koulutus on tarjolla tällä hetkellä vain yrityskohtaisena tilauskoulutuksena.

Kouluttaja:

Ajankohta ja paikka:

Sovitaan erikseen – Kysy tarjousta yrityskohtaisesta tilauskoulutuksesta

Lisätiedot:

Jyrki Aaltonen, puh. 050 322 87 25

Koulutuksen sisältö:

8:30

Koulutuksen avaus

Sähkön vaarat

Viranomaismääräykset

Sähköalan ammattitaitovaatimukset

Sähkötyöturvallisuuden vastuut ja tehtävät

SFS 6002 yleisiä periaatteita

Työskentely jännitteettömänä

Työ jännitteisten osien lähialueella

Tarkastukset, testaukset ja mittaukset

Kunnossapitokäytännöt

Tentti kurssin aiheista

16:00

Koulutus päättyy