Suurjännitesähköasennukset – SFS 6001

Suurjännitesähköasennukset – SFS 6001

Suurjännitesähkö-asennukset - SFS 6001

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi v. 2018 uudistetun standardin SFS 6001 oleelliset vaatimukset sekä avataan standardiin kirjoitettuja turvallistamistoimenpiteitä, joilla poistetaan tai pienennetään sähköasennuksista aiheutuvia vaaroja ja riskejä.

Koulutus on tällä hetkellä tarjolla ainoastaan yrityskohtaisena tilauskoulutuksena.

Kouluttaja:

Koulutuksen kohderyhmä:

Sähkösuunnittelijat, sähköurakoitsijat, sähkötöiden johtajat, käytön johtajat

Lisätiedot:

Juha Alkio, puh. 044 975 85 36

Ohjelma:

8.30 - 9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 – 9.15

Soveltamisala ja standardin rakenne

9.15 – 10.45

Standardin perusvaatimukset

 • sähköiset-, mekaaniset- ja ilmastolliset vaatimukset

 • eritystaso

 • laitteet ja laitteistot, etäisyydet

 • rakennuksia koskevat vaatimukset

11.00 – 11.45

Turvatoimenpiteet, apu- ja ohjausjärjestelmät

 • kosketussuojaus ja kosketusjännitesuojaus

 • sähkölaitteistossa työskentelevien henkilöiden suojaus

 • tunnistaminen ja merkintä

 • rakennuksia koskevat vaatimukset

 • tasa- ja vaihtosähkösyötöt

11.45 – 12.30

Lounastauko

12.30 – 13.15

Edellinen aihe jatkuu

13.30 – 14.15

Maadoitusjärjestelmien suunnittelu

 • perusvaatimukset

 • maadoitusjärjestelmän rakenne

 • mitoitus kosketusjännitteen mukaan

 • siirtyvät jännitteet

 • maadoitusvaatimusten soveltaminen

14.15 – 14.45

Kahvitauko

14.30 – 15:00

Edellinen aihe jatkuu

15.10 - 16.00
 • Käyttöönottoon liittyvät tarkastukset

 • Maadoitusjärjestelmien vastaanottotarkastus

 • Määräaikaiset mittaukset

16.00 – 16.15

Keskustelua aiheesta, kysymysten läpikäyntiä