Koneiden sähkölaitteistostandardin SFS-EN 60204-1:2018 vaatimukset

Koulutuksessa käydään läpi koneiden sähkölaitteistoja koskevan standardin SFS-EN 60204-1:2018 oleelliset vaatimukset, jotka koneen suunnittelijan, modernisoijan ja sähkösuunnittelijan tulee hallita, jotta koneen sähkölaitteisto on turvallinen ja se täyttää konedirektiivissä 2006/42/EY asetetut turvallisuusvaatimukset. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi standardin oleelliset kohdat.

Suosittelemme, että otat koulutukseen mukaan päivän aiheena olevan standardin SFS-EN 60204-1 + A1 2018 Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset.

Kouluttaja:

Koulutuksen kohderyhmä:

Koneiden suunnittelijat ja valmistajat, koneiden modernisoijat, koneiden turvallisuudesta vastaavat henkilöt, sähkösuunnittelijat ja muut asiasta kiinnostuneet.

Ajankohta ja paikka:

22.10.2024 Vantaa (Break Sokos Hotel Flamingo)

Koulutuksen hinta:

770 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen:

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Opiks-Tiimi Oy.

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu Opiks-Tiimin nettisivuilla olevaa ilmoittautumislomaketta käyttäen.

Lisätiedot:

Koulutuksen sisältö: Juha Alkio, puh. 044 975 85 36, s-posti: juha.alkio(at)finn-tarkastus.fi

Käytännön järjestelyt: Rita Tiainen (Opiks-Tiimi Oy), puh. 0400 523 253, s-posti: rita.tiainen(at)opiks.fi

Ohjelma:

8:30 alkaen

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00

Koulutuksen avaus

Konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset

  • konedirektiivin vaatimukset koneen valmistajalle ja markkinoille saattajalle
  • EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä
  • riskien arviointi
10:00

Standardin kohdat 4 ja 5: yleiset vaatimukset ja syötönerotuslaitteet

11:00

Standardin kohdat 6 ja 7: suojaus sähköiskua vastaan ja laitteiston suojaaminen

11:45

Lounastauko

12:30

Standardin kohdat 8 ja 9: maadoitukset ja ohjauspiirit

13:30

Standardin kohdat 10, 11 ja 12: ohjauslaitteisto ja ohjaustoiminnot,
johtimien ylikuormitussuojaus

14:15

Kahvitauko

14:30

Standardin kohdat 13, 16 ja 17: johdotustavat, tunnistaminen ja merkinnät, tekninen dokumentaatio

15:10

Standardin kohta 18: vikasuojauksen oikean toiminnan todentaminen, eristysresistanssi ja jännitekoe, toiminnalliset kokeet

16:00

Koulutus päättyy