Koneiden muutostyöt ja modernisointi – milloin syntyy uusi kone?

Koneturvallisuuslainsäädännön näkökulmasta koneiden muutostyöt ovat erityisen mielenkiintoinen alue. Konedirektiivi ei käsittele...

Koneturvallisuuslainsäädännön näkökulmasta koneiden muutostyöt ovat erityisen mielenkiintoinen alue. Konedirektiivi ei käsittele koneiden muuttamista, joten lainsäädön kannalta ollaan kansallisella maaperällä. Vaikka lähtötilanteessa noudatettava lainsäädäntö ja sen tulkinnat ovat kansallisia, on muutostöiden tekijän kuitenkin oltava varuillaan, sillä muutostyön merkittävyyden arviointi voi toisinaan johtaa siihen, että muutostyön tuloksena syntyvään tuotteeseen on lopulta noudatettava konedirektiivin ja sen myötä muutoshetkellä voimassa olevien yhdenmukaistettujen standardien maalailemia turvallisuustasovaatimuksia. Näin mennään ainakin vielä hetken aikaa – mutta muutosten tuulet puhaltavat jo kovaa.

Komission 4/2021 antamassa koneasetusehdotuksessa, joka aikanaan tulee korvaamaan konedirektiivin, ehdotetaan merkittävän muutoksen tekijälle tiettyjä velvollisuuksia. Koska velvollisuudet halutaan määritellä EU:n sisämarkkinoilla yhteisiksi kaikille, kuuluu konseptiin luonnollisesti myös merkittävän muutoksen määritteleminen. Komission asetusehdotus esittää määritelmäehdotuksen, jota on sittemmin käsitelty aktiivisesti EU:n neuvoston hakiessa omaa kantaansa komission ehdotukseen.

Neuvoston työryhmätyöskentely on vielä kesken eikä Euroopan parlamenttikaan ole vielä antanut näkemystään komission ehdotukseen. Melko varmaa lainsäädännön kannalta on kuitenkin jo se, että ajat tulevat muuttumaan. Suomessa on totuttu jo vuosikymmenten ajan arvioimaan koneiden muutostöitä tiettyjen kriteerien avulla. Näitä kriteereitä, jotka on selkeimmin kirjattu vanhaan kansalliseen konepäätöksen soveltamisohjeeseen, on käytetty jo vuosikymmenet apuna ratkaistaessa, onko koneen muutostyö sillä tavalla merkittävä, että sen tekijästä tulee uuden koneen valmistaja. Toisaalta vanhat ohjeistukset ovat esitelleet myös kriteereitä, joiden täyttyessä kone säilyy muutoksesta huolimatta vanhana koneena. Ohjeiden avulla tehdyissä tulkinnoissa on ollut sopivasti kansallista liikkumavaraa.

Kansallinen liikkumavara näissä tulkinnoissa tulee häviämään, jos koneasetusneuvotteluissa päästään sopuun merkittävän muutoksen määritelmästä. Kun EU:n tasolla sovitaan, millainen muutostyö nähdään koneturvallisuuslainsäädännössä kannalta merkittävänä, on tulkintojen EU:n alueella yhtenäistyttävä. Oletettavasti käy niin, että joidenkin jäsenmaiden kannalta ”rima” nousee ja joidenkin kannalta se taas laskee.

Toinen kiinnostava nosto komission koneasetusehdotuksesta on sen sisältämät vaatimukset merkittävän muutostyön tekijöille, sillä ehdotus esittelee ns. osittaisen merkittävän muutostyön konseptin. Miten konetta voi muuttaa vai osittain merkittävästi? Toivottavasti tämä selviää, jos lopulliseen asetukseen tällainen kummajainen jää.

Lisää EU:n koneasetusehdotuksesta kuulet webinaarissamme tiistaina 5.4.2022 klo 9-11. Webinaari on koneiden valmistajien edustajille ilmainen -vielä ehtii mukaan!

 

Kirjoittaja: Jukka Laaksonen