EU:n koneasetus korvaa konedirektiivin

Tiesitkö, että uusi EU:n koneasetus korvaa tammikuussa 2027 nykyisen konedirektiivin? Uuden asetuksen muuttuneet vaatimukset edellyttävät toimenpiteitä etenkin koneiden valmistajilta, mutta myös maahantuojilta, jakelijoilta sekä koneiden muutostöitä tekeviltä tahoilta. Muutoksiin kannattaa varautua ajoissa – mutta mitä pitäisi tehdä ja mitä uudet vaatimukset tarkoittavat? Tämä kaikki selviää uudessa koulutuksessamme!

Koulutuksessa perehdytään kesäkuussa 2023 julkaistuun EU:n koneasetukseen ja sen mukanaan tuomiin uusiin vaatimuksiin talouden toimijoille (valmistajat, maahantuojat, jakelijat). Koulutuksen aikana käydään kattavasti läpi koneasetuksen sisältämät merkittävimmät erot nykyiseen konedirektiiviin (2006/42/EY) verrattuna.

Läsnäkoulutuksena toteutettavassa koulutuksen ensimmäisessä osuudessa luodaan yleiskatsaus uuteen koneasetukseen tutustuen mm. sen rakenteeseen, sen sisältämiin soveltamisalan selkeytyksiin ja määritelmien täsmennyksiin sekä tahoihin, joita uusi asetus velvoittaa. Vastauksia saadaan erityisesti koneiden suunnittelijoita ja valmistajia kiinnostaviin aiheisiin, kuten muuttuvat dokumentaatio- ja merkintävaatimukset, muuttuvat terveys- ja turvallisuusvaatimukset sekä uusi merkittävien muutosten konsepti. Samalla tutustutaan myös uusiin koneiden maahantuojia ja jakelijoita sekä koneiden merkittäviä muutostöitä tekeviä tahoja koskeviin vaatimuksiin.

Etäyhteydellä toteutettavassa koulutuksen toisessa osuudessa käydään läpi osittain valmiiden koneiden valmistajia koskevat muuttuneet ja uudet vaatimukset sekä palataan ensimmäisen koulutuspäivän sisältöön keskittyen erityisesti osallistujia askarruttaviin kysymyksiin ja uuden asetuksen tulkintakysymyksiin.

Koulutuksen tavoitteet:

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujilla on selkeä ja kattava käsitys siitä, mitä konedirektiivin korvaava uusi EU:n koneasetus pitää sisällään, miten se tulee muuttamaan konesääntelyä, mitä olennaisia muutoksia verrattuna nykytilanteeseen uudistus tuo mukanaan ja miten paljon aikaa muutoksiin on valmistautua.

Kouluttajat:

Katri Tytykoski ja Markku Kemppi

Katri Tytykoskella on pitkä kokemus erilaisista koneturvallisuuteen liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Hän on viranomaisroolissa osallistunut koneturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön valmisteluun niin kansallisella kuin EU:n tasolla sekä tehnyt erilaisia tarkastuksia ja arviointeja tarkastuslaitosten palveluksessa ollessaan. Päivätöinään Katri edusti Suomea koneasetusneuvotteluissa EU:n neuvostossa 4/2021 – 1/2023 ja osallistui sen jälkeen asetustekstin viimeistelytyöhön, joten Katri tuntee uuden koneasetuksen sisällön perinpohjaisesti. Hänellä on ainoana Suomessa ensikäden tietoa asetuksen sisällöstä ja uusien vaatimusten soveltamisesta käytäntöön. Koneturvallisuuskouluttajana toimimisesta Katrilla on yli 15 vuoden kokemus. Voit tutustua Katriin tarkemmin LinkedIn:ssä sekä FINN-Tarkastuksen tiimi-sivustolla.

Markku Kemppi on on kokenut lujuusopillisen suunnittelun asiantuntija. Markku on toiminut pitkään koneiden ja hissien vaatimustenmukaisuuden
arviointitehtävissä, suunnittelijana, opettajana, tarkastajana ja
konsulttina. Lisäksi hän on toiminut myös FISE:n teräsrakenteiden
suunnittelijoiden pätevyyksien arviointilautakunnassa. Koulutukseltaan
Markku on koneensuunnittelun DI (painopistealueena teräsrakenteet).

 

Koulutuksen kohderyhmä:

Koneiden suunnittelijat ja valmistajat, maahantuojat ja jakelijat, koneiden muutostöitä tekevät tai teettävät yritykset sekä kaikki muut uudesta EU:n koneasetuksesta kiinnostuneet.

Ajankohta ja paikka:

EU:n koneasetus korvaa konedirektiivin -koulutus muodostuu kahdesta osuudesta, joista ensimmäinen toteutetaan koko päivän mittaisena läsnäkoulutuksena ja toinen osuus aamupäivän mittaisena etäkoulutuksena Microsoft Teamsillä.

Osa 1: 28.11.2023

läsnäkoulutus Vantaalla Break Sokos Hotel Flamingossa

Osa 2: 5.12.2023 etäkoulutus

Koulutuksen hinta:

1280 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen:

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Opiks-Tiimi Oy.

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu Opiks-Tiimin nettisivuilla olevaa ilmoittautumislomaketta käyttäen.

Lisätiedot:

Koulutuksen sisältö: Katri Tytykoski, puh. 044 72 93 003, s-posti: katri.tytykoski(at)finn-tarkastus.fi

Käytännön järjestelyt: Rita Tiainen (Opiks-Tiimi Oy), puh. 0400 523 253, s-posti: rita.tiainen(at)opiks.fi

Ohjelma:

Osa 1 - Läsnäkoulutuspäivä (Tampere tai Vantaa):
8.30 alkaen

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00

Koulutuksen avaus

9:15

Yleiskatsaus uuteen koneasetukseen – mikä muuttuu?

 • Direktiivistä asetus – mikä muuttuu ja milloin?
 • Uuden asetuksen rakenne ja sisältö
 • Keitä asetus velvoittaa?
 • Perusterminologian muutokset ja tärkeimmät muutokset määritelmissä
 • Soveltamisalan tarkennukset

Katri Tytykoski

11:15

Koneen valmistajan muuttuvat velvollisuudet

 • Miten dokumentaatiovaatimukset muuttuvat (sisältö-, toimitusmuoto- ja kielivaatimukset)?
 • Miten koneen merkintävaatimukset muuttuvat?

Katri Tytykoski

12:00

Lounastauko

12:45

Koneen valmistajan muuttuvat velvollisuudet (jatkuu)

 • Miten koneen vaatimustenmukaisuus jatkossa arvioidaan?
 • Liite I ja sen päivittäminen

Katri Tytykoski

13:30

Koneen valmistajan muuttuvat velvollisuudet (jatkuu)

 • Miten riskien arviointia koskevat vaatimukset ja turvallistamisen periaatteet muuttuvat?
 • Miten olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset muuttuvat?

Markku Kemppi

14:15

Kahvitauko

14:35

Edellinen aihe jatkuu

15:10

Koneiden merkittävät muutokset

 • Mikä on koneen merkittävä muutos?
 • Kuka voi tehdä merkittävän muutoksen?
 • Merkittävän muutoksen tekijän velvollisuudet
 • Asetuksen mukanaan tuoman erot nykytilanteeseen verrattuna

Katri Tytykoski

15:45

Kysymyksiä ja keskustelua päivän aiheista

16:15

Läsnäkoulutuspäivä päättyy

 

Osa 2 - Etäkoulutuspäivä
8:45

Etäyhteydet aukeavat

9:00

Koulutuksen toisen osuuden avaus

Lyhyt katsaus koulutuksen ensimmäisen osuuden antiin ja kertausta aiemmin opitusta

Katri Tytykoski

10:00

Osittain valmiit koneet – mikä muuttuu?

 • Määritelmän täsmennys
 • Miten dokumentaatiovaatimukset muuttuvat?
 • Mitkä terveys- ja turvallisuusvaatimukset osittain valmiiden koneiden tulee täyttää?

Katri Tytykoski

11:00

Osallistujien etukäteen toimittamien kysymysten käsittelyä

Muiden usein kysyttyjen kysymysten käsittelyä

Loppuyhteenveto

12:00

Koulutus päättyy