Koneiden turvallistaminen automaatio- ja sähkösuunnittelulla

Koneiden turvallistaminen automaatio- ja sähkö-suunnittelulla

”Koneiden turvallistaminen automaatio- ja sähkösuunnittelulla” -koulutuksessa tutustutaan koneen ohjaus- ja turvatoimintojen suunnitteluun liittyviin vaatimuksiin. Päivän aikana käydään läpi koneiden sähkölaitteistostandardin EN 60204-1 ohjaustoimintoihin liittyviä vaatimuksia sekä standardin EN ISO 13849 sisältämiä koneiden turvatoimintoja koskevia vaatimuksia.

Koulutus sopii hyvin jatkoksi ”Konedirektiivin vaatimukset koneiden valmistajille” ja ”Koneiden riskienarviointi” -koulutuksille.

Kouluttajat:

Koulutuksen kohderyhmä:

Koneiden suunnittelijat ja valmistajat sekä kaikki koneiden turvallistamisesta automaation ja sähkösuunnittelun keinoin kiinnostuneet

Ajankohta ja paikka:

Avoimen koulutuksen seuraava toteutusajankohta ja -tapa ilmoitetaan myöhemmin. Kysy tarjousta yrityskohtaisesta tilauskoulutuksesta!

Suositeltavat esitiedot:

Suosittelemme, että osallistuessasi tähän koulutukseen hallitset perusasiat konedirektiivistä 2006/42/EY sekä ymmärrät koneiden riskien arvioinnin merkityksen koneen suunnitteluprosessissa (näitä käsitellään mm. FINN-Tarkastus Oy:n koulutuksissa ”Konedirektiivin vaatimukset koneiden valmistajille” ja ”Koneiden riskienarviointi”).

Koulutuksen hinta:

695 € + alv 24 %

Lisätiedot:

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002

Ohjelma:

8.30 alkaen

Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9:00

Koulutuksen avaus

9:15

 Johdatus päivän aiheeseen

 • Direktiivit (MD, LVD, EMCD)

 • Standardit (EN 60204-1, SFS 6000, EN ISO 13849-1 ja -2)

10:15

Suunnittelijan vastuu

10:30

Ohjaustoiminnot

 • Käynnistystoiminnot

 • Pysäytystoiminnot

 • Hätäpysäytystoiminto

 • Suojaavat lukitukset

 • Vikatilanteiden huomiointi

11:45

Lounastauko

12:30

Maadoitukset ja käyttöönoton mittaukset (EN 60204-1, luku 18)

14:00

Kahvitauko

14:15

Ohjausjärjestelmällä toteutettavat turvatoiminnot

 • Terminologia

 • Turvatoimintojen suunnitteluprosessi

 • Nimetyt rakenteet

 • Yhteisvikaantuminen

 • Systemaattisten vikojen välttäminen

 • Dokumentaatio

 • Kelpuutus

15:45

Kysymyksiä ja keskustelua

16:00

Koulutus päättyy