Koneturvallisuusvastuut konehankinnoissa ja -toimituksissa sekä konelinjoja muutettaessa

Koulutuksessa käsitellään konehankinnoissa ja -toimituksissa yleisimmin esiin tulevia vastuukysymyksiä koneturvallisuuslainsäädännön näkökulmasta. Päivän aikana käydään läpi yksittäisen koneen, osittain valmiin koneen sekä konelinjan ja tuotantosolun hankintaa ja toimitusta. Lisäksi koulutuksessa perehdytään konelinjojen ja tuotantosolujen modernisointiin ja muuttamiseen liittyviin vastuu- ja määritelmäkysymyksiin sekä näihin liittyviin uuden EU:n koneasetuksen 2023/1230 mukanaan tuomiin uusiin linjauksiin.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat arvioida koneturvallisuuslainsäädännön vaatimusten täyttymistä niin koneen toimittajan kuin ostajankin näkökulmasta sekä ymmärtävät, miten vastuut ja velvollisuudet jakautuvat eri osapuolille niin koneiden hankinta-, toimitus- kuin muutostilanteissakin.

Kouluttajat:

Koulutuksen kohderyhmä:

Koneiden ja konelinjojen ostajat ja toimittajat, koneiden ja konelinjojen muutostöitä tekevät ja teettävät organisaatiot sekä kaikki muut koneturvallisuusvastuista eri tilanteissa kiinnostuneet

Ajankohta ja paikka:

5.11.2024  Vantaa (Scandic Helsinki Aviacongress) tai etäyhteydellä

Koulutukseen on mahdollista osallistua vaihtoehtoisesti joko paikan päällä tai omasta työpisteestä käsin etäyhteydellä. Jos osallistut mieluummin etäyhteydellä, mainitsethan tästä ilmoittautumislomakkeen kohdassa ”Lisätietoa”.

Koulutuksen hinta:

695 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu sivustoltamme löytyvää ilmoittautumislomaketta käyttäen.

Lisätiedot:

Katri Tytykoski, puh. 044 72 93 003, s-posti: katri.tytykoski(at)finn-tarkastus.fi

Ohjelma:

8:30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi (läsnäoleville)

9:00

Koulutuksen avaus

9:15

Milloin, mihin ja missä konedirektiiviä tarvitaan?

 • Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisala

 • Mitä ovat koneet, osittain valmiit koneet ja koneyhdistelmät?

 • Koneturvallisuusstandardien rooli konedirektiivin vaatimusten noudattamisen tukena

10:15

Uuden koneen hankinta ja toimitus – eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet

 • Mitä vastuullisia osapuolia konehankintoihin voi liittyä?

 • Millainen on vaatimustenmukainen kone? Koneen valmistajan velvollisuudet

 • Miten koneen valmistaja osoittaa koneen vaatimustenmukaisuuden?

 • Mitä dokumentteja koneen mukana pitää saada/toimittaa?
11:45

Lounastauko

12:30

Osittain valmiin koneen hankinta ja toimitus – eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet

 • Mitä vaatimuksia osittain valmiin koneen tulee täyttää?

 • Mitä dokumentteja osittain valmiin koneen mukana pitää saada/toimittaa?

 • Osittain valmiin koneen liittäjän vastuut

13:30

Uuden konelinjan tai tuotantosolun hankinta ja toimitus – eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet

 • Konelinja tai tuotantosolu hankintaan yhdeltä toimittajalta

 • Konelinjaan tai tuotantosoluun sisältyvät laitteet hankitaan usealta eri toimittajalta

14:15

Kahvitauko

14:30

Käytössä olevan konelinjan muutostyöt: olemassa olevaan konelinjaan tai tuotantosoluun lisättävät uudet laitteet

 • Koneyhdistelmän muuttaminen
 • Riskien arviointi
 • Sopimus
 • Käytössä olevan koneyhdistelmän turvallisuustaso
 • Merkittävä muutos: nykytulkinnat ja EU:n koneasetuksen mukanaan tuomat muutokset
 • Muutos, joka ei ole merkittävä
 • Muutostyön dokumentoiminen
15:45

Keskustelua ja kysymyksiä päivän aiheista

16:00

Koulutus päättyy