Koneturvallisuusvastuut konehankinnoissa ja -toimituksissa

Koulutuksessa käsitellään konehankinnoissa ja -toimituksissa yleisimmin esiin tulevia vastuukysymyksiä koneturvallisuuslainsäädännön näkökulmasta. Päivän aikana käydään läpi yksittäisen koneen, osittain valmiin koneen sekä konelinjan ja tuotantosolun hankintaa ja toimitusta.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat arvioida koneturvallisuuslainsäädännön vaatimusten täyttymistä niin koneen toimittajan kuin ostajankin näkökulmasta sekä ymmärtävät, miten vastuut ja velvollisuudet jakautuvat eri osapuolille.

Kouluttajat:

Jukka Laaksonen ja Katri Tytykoski

Koulutuksen kohderyhmä:

Koneiden ja konelinjojen ostajat ja toimittajat

Ajankohta ja paikka:

20.4.2023 (Tampere)

Koulutuksen hinta:

750 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen:

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Opiks-Tiimi Oy. Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu Opiks-Tiimin Rita Tiaiselle joko sähköpostitse osoitteeseen rita.tiainen(at)opiks.fi tai puhelimitse numeroon 0400 523 253.

Lisätiedot:

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002

Käytännön järjestelyt: Rita Tiainen (Opiks-Tiimi Oy), puh. 0400 523 253

Ohjelma:

9:00

Koulutuksen avaus

9:15

Milloin, mihin ja missä konedirektiiviä tarvitaan?

 • Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisala

 • Mitä ovat koneet, osittain valmiit koneet ja koneyhdistelmät?

 • Koneturvallisuusstandardien rooli konedirektiivin vaatimusten noudattamisen tukena

10:15

Uuden koneen hankinta ja toimitus – eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet

 • Mitä vastuullisia osapuolia konehankintoihin voi liittyä?

 • Millainen on vaatimustenmukainen kone? Koneen valmistajan velvollisuudet

 • Miten koneen valmistaja osoittaa koneen vaatimustenmukaisuuden?

 • Mitä dokumentteja koneen mukana pitää saada/toimittaa?
11:45

Lounastauko

12:30

Osittain valmiin koneen hankinta ja toimitus – eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet

 • Mitä vaatimuksia osittain valmiin koneen tulee täyttää?

 • Mitä dokumentteja osittain valmiin koneen mukana pitää saada/toimittaa?

 • Osittain valmiin koneen liittäjän vastuut

13:30

Uuden konelinjan tai tuotantosolun hankinta ja toimitus – eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet

 • Konelinja tai tuotantosolu hankintaan yhdeltä toimittajalta

 • Konelinjaan tai tuotantosoluun sisältyvät laitteet hankitaan usealta eri toimittajalta

14:15

Kahvitauko

14:30

Olemassa olevaan konelinjaan tai tuotantosoluun lisättävät uudet laitteet

15:30

Keskustelua ja kysymyksiä päivän aiheista

16:00

Koulutus päättyy