Tietoisku – Uusi EU:n koneasetus

Tiesitkö, että uusi EU:n koneasetus on korvaamassa nykyisen konedirektiivin 2006/42/EY? EU:n koneasetuksen sisältämät uudet vaatimukset edellyttävät toimenpiteitä etenkin koneiden valmistajilta, mutta myös maahantuojilta, jakelijoilta sekä koneiden muutostöitä tekeviltä tahoilta. Muutoksiin kannattaa varautua ajoissa – mutta mitä pitäisi tehdä? Kaikki olennainen selviää uudessa tietoiskussamme!

Tiiviissä puolen päivän mittaisessa etäyhteydellä toteutettavassa tietoiskussa tutustutaan uuteen EU:n koneasetukseen ja sen mukanaan tuomiin uusiin vaatimuksiin talouden toimijoille. Tietoiskussa käydään läpi uuden asetuksen sisältämät merkittävimmät erot nykyiseen konedirektiiviin 2006/42/EY verrattuna.

Koulutuksen tavoitteet:

Tavoitteena on, että tietoiskun jälkeen osallistujat hahmottavat, miten uusi EU:n koneasetus tulee muuttamaan konesääntelyä, minkälaisia olennaisia muutoksia verrattuna nykytilanteeseen uudistus tuo mukanaan ja miten paljon aikaa muutoksiin on valmistautua.

Kouluttaja:

Katri Tytykoski

Katri Tytykoskella on pitkä kokemus erilaisista koneturvallisuuteen liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Hän on viranomaisroolissa osallistunut koneturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön valmisteluun niin kansallisella kuin EU:n tasolla sekä tehnyt erilaisia tarkastuksia ja arviointeja tarkastuslaitosten palveluksessa ollessaan. Päivätöinään Katri edusti Suomea koneasetusneuvotteluissa EU:n neuvostossa v. 2021– 2023 ja osallistui sen jälkeen asetustekstin viimeistelytyöhön, joten Katri tuntee uuden koneasetuksen sisällön perinpohjaisesti. Hänellä on ainoana Suomessa ensikäden tietoa asetuksen sisällöstä ja uusien vaatimusten soveltamisesta käytäntöön. Koneturvallisuuskouluttajana toimimisesta Katrilla on yli 15 vuoden kokemus. Voit tutustua Katriin tarkemmin LinkedIn:ssä.

Koulutuksen kohderyhmä:

Koneiden suunnittelijat ja valmistajat, maahantuojat ja jakelijat, koneiden muutostöitä tekevät tai teettävät yritykset sekä kaikki muut uudesta EU:n koneasetuksesta kiinnostuneet.

Ajankohta ja toteutus:

Koulutus toteutetaan etäyhteydellä Microsoft Teamsillä seuraavina ajankohtina:

  • torstai 26.10.2023 (aamupäivä)

  • torstai 23.11.2023 (aamupäivä)

  • tiistai 12.12.2023 (aamupäivä)

HUOM!  Voit myös ehdottaa uutta ajankohtaa tai tilata tietoiskun yrityskohtaisena tilauskoulutuksena!

Koulutuksen hinta:

480 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen:

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Opiks-Tiimi Oy.

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu Opiks-Tiimin nettisivuilla olevaa ilmoittautumislomaketta käyttäen.

Lisätiedot:

Koulutuksen sisältö: Katri Tytykoski, puh. 044 72 93 003, s-posti: katri.tytykoski(at)finn-tarkastus.fi

Käytännön järjestelyt: Rita Tiainen (Opiks-Tiimi Oy), puh. 0400 523 253, s-posti: rita.tiainen(at)opiks.fi

Ohjelma:

8.30

Etäyhteydet avataan – tervetuloa linjoille!

8:45

Tietoiskun avaus

9:00

Yleiskatsaus uuteen koneasetukseen – mikä muuttuu ja milloin?

Tauko

10:15

Koneen valmistajan uudet ja muuttuvat velvollisuudet

  • Dokumentaatio- ja merkintävaatimukset
  • Koneen vaatimustenmukaisuuden arviointi
  • Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset

 

Tauko

11:15

Koneiden merkittävät muutokset

Osittain valmiit koneet mikä muuttuu?

12:00

Kysymyksiä ja keskustelua

12:15

Tietoisku päättyy