Työpaikan koneiden turvallisuuden varmistaminen

Työpaikan koneiden turvallisuuden varmistaminen –koulutuksessa käsitellään työturvallisuusnäkökulmasta työpaikoilla käytössä olevia koneita koskevaa lainsäädäntöä, koneiden valinnassa huomioon otettavia asioita, koneiden teknistä turvallisuustasoa sekä koneiden tarkastamista. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan koneiden jäännösriskien arviointiin ja hallintaan työpaikoilla.  

Koulutuksen päätteeksi käsitellään vielä käytössä olevien koneiden modernisointia ja merkittäviä muutoksia sekä näihin liittyviä uuden EU:n koneasetuksen mukanaan tuomia muutoksia nykytilanteeseen.

Kouluttajat:

Koulutuksen kohderyhmä:

Työpaikoilla koneiden turvallisuudesta vastaavat henkilöt, koneiden muutostöitä tekevät tai teettävät yritykset sekä muut käytössä olevien koneiden turvallisuusvaatimuksista kiinnostuneet.

Ajankohta ja paikka:

Syyskauden 2024 toteutusajankohta päivitetään tälle sivulle toukokuun loppuun mennessä.

Koulutuksen hinta:

750 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu sivustoltamme löytyvää ilmoittautumislomaketta käyttäen.

Lisätiedot:

Katri Tytykoski, puh. 044 72 93 003, s-posti: katri.tytykoski(at)finn-tarkastus.fi

 

Ohjelma:

8:30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8:45

Koulutuksen avaus

9:00

Työnantajan velvollisuuksia koneturvallisuudessa

 • Työnantajan yleiset velvollisuudet koneturvallisuusnäkökulmasta
 • Koneiden valintaan, hankintaan, käyttämiseen ja tarkastamiseen liittyvä lainsäädäntö

Katri Tytykoski

9:45

Miten valitaan turvallinen kone?

 • Koneen valintakriteereitä turvallisuusnäkökulmasta
 • Mitä konedirektiivistä 2006/42/EY tulee tietää uutta konetta hankittaessa?

Katri Tytykoski

11:00

Koneiden rakenteelliset turvallisuusvaatimukset ja tarkastaminen

 • Tarkastuskohteet ja tarkastusten sisältö
 • Työpisteisiin liittyvät näkökohdat
 • Mikä on riittävä turvallisuustaso?

Jukka Laaksonen

11:45

Lounastauko

12:30

Edellinen aihe jatkuu

13:15

Koneen sijoittaminen

 • Käyttöpaikka
 • Turvallisuuteen liittyvät etäisyydet
 • Kulkuväylät
 • Koneen käsittelemät aineet
 • Ulkoiset vaikutukset
 • Vakavuus
 • Ympäristöolosuhteet

Jukka Laaksonen

14:15

Kahvitauko

14:30

Koneiden jäännösriskien arviointi ja hallinta työpaikalla  

 • Koneen käyttötarkoitukseen liittyvät vaarat
 • Ergonomiariskien arviointi
 • Päästöistä aiheutuvat vaarat
 • Vaarat kulkuteillä sekä työ- ja huoltotasoilla
 • Käyttöympäristön aiheuttamat vaarat

Jukka Laaksonen

15:30

Koneiden merkittävät muutokset ja modernisointi

 • Mitä eroa on kunnostamisella, modernisoinnilla ja uuden rakentamisella vastuiden kannalta?
 • Miten turvallinen modernisoitavan koneen tulee olla?
 • Koneiden merkittävät muutokset uudessa EU:n koneasetuksessa – mikä muuttuu ja milloin?

Katri Tytykoski

16:15

Koulutus päättyy

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen!