Nostoapuvälineiden suunnittelijakoulutus

Koulutuksessa käsitellään konedirektiivin 2006/42/EY ja siihen yhdenmukaistetun standardin SFS-EN 13155 soveltamista nostoapuvälineiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Koulutuksessa kerrotaan standardin soveltamisesta varsinkin yksittäin ja pienissä sarjoissa tuotettaviin nostoapuvälineisiin, jotka voivat olla myös standardin perusratkaisuista poikkeavia. Päivän aikana käydään läpi nostoapuvälineen valmistajan velvollisuudet, lujuuslaskenta, todentamisen ja laadunvarmistuksen menettelyt sekä vaatimukset nostotyövälineille, jotka eivät kuulu konedirektiivin soveltamisen piiriin.

Koulutus on tarkoitettu nostoapuvälineiden suunnittelijoille, valmistajille ja tarkastajille sekä kaikille muille nostoapuvälineitä koskevista vaatimuksista kiinnostuneille.

Kouluttajat:

Koulutuksen kohderyhmä:

Nostoapuvälineiden suunnittelijat, valmistajat ja tarkastajat sekä kaikki muut nostoapuvälineitä koskevista vaatimuksista kiinnostuneet

Ajankohta ja paikka:

29.10.2024 Tampere (Scandic Tampere City) tai etäyhteydellä

Huom! Koulutukseen on mahdollista osallistua vaihtoehtoisesti joko paikan päällä Tampereella tai omasta työpisteestä käsin etäyhteydellä. Jos osallistut mieluummin etäyhteydellä, mainitsethan tästä ilmoittautumislomakkeen kohdassa ”Lisätietoa”.

Koulutuksen hinta:

695 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu sivustoltamme löytyvää ilmoittautumislomaketta käyttäen.

Lisätiedot:

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002

Ohjelma:

8:00 alkaen

Ilmoittautuminen ja aamukahvi (läsnä oleville)

8:30

Koulutuksen avaus

Nostoapuvälineen valmistajan velvollisuudet (konedirektiivi 2006/42/EY)

 • Markkinoille saattaminen ja käyttöönotto

 • Tekninen tiedosto

 • Merkinnät ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

9:30

Standardin EN 13155 yleisiä vaatimuksia

 • Rakenteelliset ratkaisut

 • Todentamismenettelyt

10:30

 Lujuuslaskenta

 • Kuormitustapaukset

 • Luokittelu

 • Staattinen lujuus

 • Väsyminen

 • FEM-laskennan soveltaminen

12:00

Lounastauko

12:45

Riskien arviointi

 • Vaatimukset

 • Menetelmät

 • Raportit

13:45

Standardista poikkeavien materiaalien käyttö

 • Erikoislujat teräkset

 • Ruostumaton teräs

 • Alumiini

14:30

Kahvitauko

14:45

Valmistuksen laadunvarmistus

 • Materiaalit

 • Hitsaus

 • Toleranssit

15:30

Nostettavat ja nostovälineinä käytettävät työvälineet

 • Vaatimukset nostoastioille, -häkeille, -telineille ym.

16:00

Koulutus päättyy