Konedirektiivin vaatimukset koneiden valmistajille

Koulutuksessa käydään läpi EU:n konedirektiivin vaatimukset koneiden valmistajille ja suunnittelijoille. Koulutuspäivän aikana käsitellään konedirektiivin 2006/42/EY sisältämiä koneiden suunnittelua, valmistusta ja markkinoille saattamista koskevia vaatimuksia sekä koneiden turvallisuussuunnittelun yleisiä periaatteita.

Kouluttajat:

Koulutuksen kohderyhmä:

Koneiden suunnittelijat ja valmistajat sekä kaikki muut EU:n konedirektiivin (2006/42/EY) sisältämistä vaatimuksista kiinnostuneet

Ajankohta ja paikka:

Avoimen koulutuksen seuraava toteutusajankohta ja -tapa ilmoitetaan myöhemmin. Kysy tarjousta yrityskohtaisesta tilauskoulutuksesta!

Koulutuksen hinta:

695 € + alv 24 %

Lisätiedot:

Katri Tytykoski, puh. 044 72 93 003, s-posti: katri.tytykoski(at)finn-tarkastus.fi

Ohjelma:

8.30 alkaen

Tutustuminen kouluttajiin ja aamukahvi 

9:00

Koulutuksen avaus

9:15

Tarvitsenko konedirektiiviä?

  • Koneen määritelmä konedirektiivissä

  • Muut konedirektiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet

  • Ulosrajaukset

10:00

Koneturvallisuusstandardien rooli konedirektiivin vaatimusten noudattamisen tukena

10:30

Konedirektiivin vaatimukset koneiden valmistajille ja suunnittelijoille

  • Koneen riskien arvioinnin merkitys

  • Koneen mukana toimitettavat dokumentit

  • Koneen merkinnät

  • Koneen tekninen tiedosto

11:30

Lounastauko

12:15

Turvallisuussuunnittelun yleiset periaatteet standardin EN ISO 12100 mukaisesti

13:45

Kahvitauko

14:00

Koneen vaatimustenmukaisuuden arviointi

15:00

Osittain valmiita koneita koskevat vaatimukset konedirektiivissä

16:00

Koulutus päättyy