Koneiden toiminnallisuuden suunnittelu

Koneiden toiminnalli-suuden suunnittelu

Koneiden toiminnallisuuden suunnittelu on perusta sekä mekaniikka- että automaatiosuunnittelulle. Koulutuksessa käsitellään koneen toimintoihin tarvittavien osa-alueiden suunnittelua turvallisuuden kannalta.

Koulutus sopii hyvin jatkoksi ”Konedirektiivin vaatimukset koneiden valmistajille” ja ”Koneiden riskienarviointi” -koulutuksille.

Kouluttajat:

Koulutuksen kohderyhmä:

Koneiden suunnittelijat ja valmistajat

Ajankohta ja paikka:

Avoimen koulutuksen seuraava toteutusajankohta ja -tapa ilmoitetaan myöhemmin. Kysy tarjousta yrityskohtaisesta tilauskoulutuksesta!

Koulutuksen hinta:

695 € + alv 24 %

Suositeltavat esitiedot:

Suosittelemme, että osallistuessasi tähän koulutukseen hallitset perusasiat konedirektiivistä 2006/42/EY sekä ymmärrät koneiden riskien arvioinnin merkityksen koneen suunnitteluprosessissa (näitä käsitellään mm. FINN-Tarkastus Oy:n koulutuksissa ”Konedirektiivin vaatimukset koneiden valmistajille” ja ”Koneiden riskienarviointi”).

Lisätiedot:

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002, s-posti: contact(at)finn-advisors.fi

Ohjelma:

8.30 alkaen

Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9:00

Koulutuksen avaus ja johdatus päivän aiheeseen

9:15

Koneen toiminnallisuuden suunnittelu

 • Koneen toimintojen määrittely

 • Riskien arviointi ja suojaustoimenpiteiden määrittely

10:15

Käytöt ja toimilaitteet

11:15

Ohjaimet

 • Ohjauslaitteet

 • Hallintalaitteiden yleisiä vaatimuksia

 • Merkinantolaitteiden ja ohjaimien koodaus

 • Ohjauslaitteiden suojaus

11:45

Lounastauko

12:30

Edellinen aihe jatkuu

13:15

Ohjaus- ja turvatoiminnot

 • Odottamattoman käynnistyksen estäminen

 • Toimintatavat ja niiden valinta

 • Yleistä turvatoimintojen suunnittelusta

 • Vaaravyöhykkeiden valvonta

 • Passivointi

 • Kuittaukset

14:00

Kahvitauko

14:15

Edellinen aihe jatkuu

15:00

Energiansyötön erotus

 • Erottaminen energialähteistä

 • Sähkölaitteiston suojaaminen

 • Hydraulisen energiansyötön suojauksia

15:45

Kysymyksiä ja keskustelua

16:00

Koulutus päättyy