Nostotyönvalvojan jatkokoulutus

Nostotyönvalvojan jatkokoulutus

Vaativat nostot tai laajamittainen nostotoiminta edellyttävät huolellista ja asiantuntevaa suunnittelua. Jatkokoulutuksella nostotyönvalvoja voi palauttaa mieleen nostotyönvalvojan koulutuksessa opittua ja täydentää nostojen suunnitteluun liittyvää osaamistaan.

Nostotyönvalvojan jatkokoulutuksella voidaan uusia aikaisemmin suoritettu ISO 23813 mukainen akkreditoidun nostotyönvalvojan pätevyystodistus seuraavaksi 5 vuodeksi. Uusintaa haluttaessa on esitettävä alkuperäinen pätevyystodistus.

Koulutus on tällä hetkellä tarjolla ainoastaan yrityskohtaisena tilauskoulutuksena.

Kouluttajat:

Koulutuksen kohderyhmä:

Nostotöitä johtavat, valvovat ja suunnittelevat henkilöt

Lisätiedot:

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002

Ohjelma:

8.00

Lainsäädäntö ja standardit

 • kansalliset säädökset

 • standardit ja muut ohjeet

 • vastuunjako nostureiden käytössä

 • henkilöstön pätevyys

9.15

Nosturien sijoitussuunnittelu

 • kasaaminen ja purku

 • nostokykytaulukot

 • tilantarve

 • törmäysten esto

 • alusta

10.30

Taakankiinnityksen suunnittelu

 • nostovälineiden valinta

 • kiinnityskohdat

 • vakavuus ja nostoapuvälineiden kuormittuminen

 • kiinnityksen vaihtaminen noston aikana

 • kiinnitysten purkaminen

12.00

Lounastauko

12.45

Nostotyön riskien arviointi

 • riskinarvioinnin periaatteet

 • riskinarviointi menetelmät

 • nostotyöhön liittyvät riskit ja toimenpiteet niiden poistamiseksi tai pienentämiseksi

14.00

Nostosuunnitelman teko ohjattuna pienryhmissä

 • nosturien valinta ja sijoitus annettua tehtävää varten

 • taakankiinnityksen suunnittelu

 • nostosuoritukseen liittyvät ohjeet ja tehtävien jako

16:00

Koulutus päättyy