Nostotyönvalvojan pätevyyskoulutus

Nostotyönvalvojan pätevyyskoulutus

Nostotyönvalvojan pätevyyskoulutus on SFS-ISO 23813:2012 mukainen tapa kouluttautua ja osoittaa pätevyys tässä tehtävässä toimimiseen. Kansainvälisen standardin mukainen pätevyys ymmärretään myös ulkomailla. Koulutuksessa tarjotaan tietoa nostotöihin liittyvästä lainsäädännöstä, nostolaitteiden hyödyntämisestä, nostotöiden valvonnasta sekä nostojen suunnittelusta.

Koulutukseen osallistuvat osoittavat pätevyytensä virallisesti ja hakevat akkreditointia osaamiselleen. Akkreditoidun nostotyönvalvojan pätevyyden saavuttaminen edellyttää Taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutuksen suorittamista ennen Nostotyönvalvojan pätevyyskoulutukseen osallistumista. Akkreditoinnin hakijalla on oltava vähintään 2 vuotta kokemusta nostotöissä mukana olemisesta joko nosturin kuljettajan, taakan kiinnittäjän tai merkinantajan roolissa.

Molemmat koulutukset sekä niihin liittyvät teoria- ja näyttökokeet hyväksytysti suorittaneet ja kriteerit täyttävät akkreditointia hakeneet osallistujat saavat FINN-Tarkastus Oy:n myöntämän pätevyystodistuksen (sertifikaatin) sekä pätevyyskortin osoituksena pätevyydestään.

Koulutus on tällä hetkellä tarjolla ainoastaan yrityskohtaisena tilauskoulutuksena.

Kouluttajat:

Koulutuksen kohderyhmä:

Nostotöitä johtavat, valvovat ja suunnittelevat henkilöt

Lisätiedot:

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002

Janne Hirvonen, puh. 044 76 27 682

Ohjelma:

8:00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8:15

Tehtävät nostotöissä sekä niihin liittyvät vastuut ja pätevyydet

9:30

Nosturin valitseminen

10:45

Nosturin sijoitussuunnitelman tekeminen

11:30

Lounastauko

12:15

Nostovälineiden ja -laitteiden tarkastukset

13:15

Nostotyösuunnitelman tekeminen

14:00

Kahvitauko

14:30

Edellinen aihe jatkuu

15:00-16:00

Pätevyyskokeet