Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus

Taakan-kiinnittäjän ja merkinantajan pätevyys-koulutus

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus on SFS-ISO 23853:2017 mukainen tapa kouluttautua ja osoittaa pätevyys näissä tehtävissä toimimiseen. Kansainvälisen standardin mukainen pätevyys ymmärretään myös ulkomailla. Koulutuksessa tarjotaan tietoa nostureista, nostoapuvälineistä, taakankiinnitystavoista, merkinantotavoista, työn suunnittelusta, vaarojen tunnistamisesta turvatoimenpiteistä.

Koulutukseen osallistuvat osoittavat pätevyytensä virallisesti ja hakevat akkreditointia osaamiselleen. Akkreditoinnin hakijan on täytettävä tietyt standardissa luetellut fyysiset ja henkiset soveltuvuuskriteerit. Koulutuksen sekä siihen liittyvät teoria- ja näyttökokeet hyväksytysti suorittaneet ja kriteerit täyttävät akkreditointia hakeneet osallistujat saavat pätevyystodistuksen (sertifikaatin) sekä pätevyyskortin osoituksena pätevyydestään.

Valtioneuvoston asetukseen 403/2008 maaliskuun alussa 2020 voimaan tullut muutos edellyttää, että työntekijällä, joka kiinnittää taakan asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin, on oltava työhön oman työnantajansa myöntämä kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että työntekijällä on riittävä kyky ja taito taakan kiinnittämiseen.

Kansainvälisen ISO-standardin mukainen taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutus ja siitä myönnettävä pätevyys on oivallinen tapa työnantajalle varmistua siitä, että työntekijällä on lainsäädännön vaatima osaaminen taakan kiinnittämiseen.

Koulutus toteutetaan seuraavan kerran syyskuussa 2024 Helsingissä yhteistyössä Taitotalon kanssa. Katso tarkemmat tiedot syyskuussa toteutettavasta koulutuksesta Taitotalon nettisivuilta.

Koulutus on tarjolla myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena – ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Kouluttajat:

Koulutuksen kohderyhmä:

Nostotöihin osallistuva henkilöstö

Ajankohta ja paikka:

Koulutuksen hinta:

790 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen:

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Taitotalo.

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu Taitotalon nettisivuilla olevaa ilmoittautumislomaketta käyttäen.

Lisätiedot:

Koulutuksen sisältö: Jukka Laaksonen (FINN-Tarkastus Oy), puh. 044 72 93 002

Käytännön järjestelyt: Ilkka Lassila (Taitotalo), puh. 050 544 8524

Ohjelma:

8:15

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8:30

Nosturityyppien esittely

9:30

Taakan kiinnittäminen

10:30

Nostoapuvälineiden kunnon varmistaminen

11:45

Lounastauko

12:30

Taakankiinnittäjän, merkinantajan ja nosturin kuljettajan yhteistoiminta

13:15

Käytännön harjoittelua, työnäyte ja kirjallinen koe

16:15 - 16:30

Koulutus päättyy