Langattomasti ohjattavan teollisuusnosturin käyttäjäkoulutus

Langattomasti ohjattavan teollisuusnosturin käyttäjäkoulutus

Koulutuksessa opiskellaan langattomasti ohjattavan teollisuusnosturin käyttämisen perusteita. Päivän aikana käydään läpi nostolaitteisiin ja nostotöihin liittyvää lainsäädäntöä, tutustutaan erityyppisiin nostolaitteisiin ja niiden ominaisuuksiin sekä opitaan, mitä turvallinen ja onnistunut nostotapahtuma pitää sisällään. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan erilaisiin nostoapuvälineisiin, niiden käyttöön sekä nostoapuvälineiden tarkastus- ja hylkäysperusteisiin. Koulutus toimii hyvänä ensiaskeleena aloittavalle ja kertauksena kokeneemmalle nosturinkäyttäjälle.

Kaikki koulutuksessa mukana olleet saavat todistuksen koulutukseen osallistumisesta.

Huom! Koulutuksen käyneen henkilön oma työnantaja on aina viime kädessä vastuussa siitä, että opastettava on omaksunut saamansa opastuksen. Koulutuksen päätteeksi osallistujat suorittavat kirjallisen kokeen, jolla voidaan todentaa, että osallistujat ovat omaksuneet koulutuksen sisällön. Tämän lisäksi koulutus sisältää käytännön harjoittelua langattomasti ohjattavalla nosturilla. Kaikki kirjallisen kokeen ja käytännön harjoitteluosuuden läpäisseet saavat FINN-Tarkastus Oy:n myöntämän langattomasti ohjattavan teollisuusnosturin käyttäjän pätevyyskortin todistukseksi osaamisestaan.

Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle riittävän perehdytyksen työhön, työssä käytettäviin koneisiin ja laitteisiin sekä niiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin. Langattomasti ohjattavan nosturin käyttäjä tarvitsee aina erityisperehdytystä tällaisten nostureiden käyttämiseen, ennen kuin nosturin käyttöä voi aloittaa.

Koulutus on tällä hetkellä tarjolla ainoastaan yrityskohtaisena tilauskoulutuksena.

Kouluttajat:

Koulutuksen kohderyhmä:

Langattomasti ohjattavan nosturin käyttöä aloittelevat ja kokeneet käyttäjät teollisuuden eri alueilta

Lisätiedot:

Janne Hirvonen, puh. 044 76 27 682

Koulutuksen kesto:

Koulutus alkaa klo 8:00 ja päättyy klo 16:00

Ohjelma:

8.30 alkaen

Lainsäädäntö; nostolaitteet ja nostotyöt

Nosturityypit ja niiden ominaisuudet

Turvallinen nosto

Nostoapuvälineiden ominaisuudet ja tarkastaminen

Kirjallinen koe

Käytännön harjoittelua nosturilla

Loppuyhteenveto