Teollisuuden asennusnostot

Koulutuksessa opiskellaan teollisuusnosturin käyttämisen perusteita sekä taakankiinnittäjänä ja merkinantajana toimimista. Päivän aikana tutustutaan erityyppisiin teollisuuden nostolaitteisiin ja niiden ominaisuuksiin sekä opitaan, mitä turvallinen ja onnistunut nostotapahtuma pitää sisällään. Lisäksi koulutuksessa tarjotaan tietoa nostoapuvälineistä ja niiden tarkastamisesta, taakankiinnitystavoista, merkinantotavoista, työn suunnittelusta sekä vaarojen tunnistamisesta turvatoimenpiteistä.

Valtioneuvoston asetukseen 403/2008 maaliskuun alussa 2020 voimaan tullut muutos edellyttää, että työntekijällä, joka kiinnittää taakan asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin, on oltava työhön oman työnantajansa myöntämä kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että työntekijällä on riittävä kyky ja taito taakan kiinnittämiseen.

Kaikki koulutuksessa mukana olleet saavat todistuksen koulutukseen osallistumisesta.

Huom! Koulutuksen käyneen henkilön oma työnantaja on aina viime kädessä vastuussa siitä, että opastettava on omaksunut saamansa opastuksen. Koulutuksen päätteeksi osallistujat suorittavat kirjallisen kokeen, jolla voidaan todentaa, että osallistujat ovat omaksuneet koulutuksen sisällön. Koulutus sisältää myös käytännön harjoittelua langattomasti ohjattavalla nosturilla. Kaikki kirjallisen kokeen ja käytännön harjoitteluosuuden läpäisseet saavat FINN-Tarkastus Oy:n myöntämän langattomasti ohjattavan teollisuusnosturin käyttäjän pätevyyskortin todistukseksi osaamisestaan.

Koulutus on tällä hetkellä tarjolla ainoastaan yrityskohtaisena tilauskoulutuksena.

Kouluttajat:

Koulutuksen kohderyhmä:

Teollisuudessa asennusnostoja suorittavat henkilöt

Lisätiedot:

Jukka Laaksonen, puh. 044 72 93 002

Janne Hirvonen, puh. 044 76 27 682

Ohjelma:

8:00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8:15

Lyhyt nostotöihin liittyvä lainsäädäntökatsaus

8:30

Erilaiset teollisuusnosturit ja niiden ominaisuudet

9:15

Taakan kiinnittäminen

10:15

Nostoapuvälineiden ominaisuudet ja kunnon varmistaminen

11:30

Taakankiinnittäjän, merkinantajan ja nosturin kuljettajan yhteistoiminta

12:15

Lounastauko

13:00

Käytännön harjoittelua nosturilla, työnäyte ja kirjallinen koe

16:00

Koulutus päättyy