Putoamissuojainten tarkastajakoulutus

Putoamissuojainten tarkastajakoulutus

Putoamissuojainten tarkastajakoulutuksessa käydään ensin läpi velvoitteita, jotka koskevat putoamissuojainten valmistajaa sekä putoamissuojainten käyttöä työntekijöiltänsä velvoittavaa työnantajaa ja työntekijää. Sen jälkeen tutustutaan erilaisten putoamissuojainten rakenteisiin, erityisominaisuuksiin ja niiden turvalliseen käyttöön. Päivän aikana käydään läpi myös korkealla työskentelyn perusteita ja vaatimuksia sekä opitaan tarkastamaan erityyppisiä putoamissuojaimia, putoamissuojain järjestelmiä, kiinnityspisteitä jne. teorian ja käytännön harjoittelun kautta.

Koulutuksesta saadaan hyvä perusta suorittaa itsenäisesti erilaisten putoamissuojainten sekä putoamissuojain järjestelmien tarkastuksia. Koulutuksesta myönnetään 5 vuotta voimassa oleva tarkastajakortti.

Koulutus toimii hyvänä ensiaskeleena aloittavalle tai kertauksena jo kokeneelle putoamissuojainten tarkastajalle. Myös putoamissuojainten käyttäjälle tämä koulutus on hyvä perusta oppia ja arvioida turvallinen käyttö ja toimintatapa.

Työssä käytettävät työvälineet tulee tarkastuksin pitää turvallisina niiden koko elinkaaren ajan. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työvälineiden turvallisesta toimintakunnosta tarkastuksin, testauksin ja mittauksin. Työvälineen tarkastuksen saa suorittaa työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Putoamissuojaimet kuuluvat myös tämän tarkastusvelvoitteen piiriin.

Kouluttajat:

Koulutuksen kohderyhmä:

Putoamissuojaimia tarkastavat ja käyttäjät työelämän eri alueilta

Ajankohta ja paikka:

15.2.2023 (Vantaa)

6.6.2023 (Tampere)

Koulutuksen hinta:

750 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen:

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Opiks-Tiimi Oy. Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu Opiks-Tiimin Rita Tiaiselle joko sähköpostitse osoitteeseen rita.tiainen(at)opiks.fi tai puhelimitse numeroon 0400 523 253.

Lisätiedot:

Janne Hirvonen, puh. 044 76 27 682

Käytännön järjestelyt: Rita Tiainen (Opiks-Tiimi Oy), puh. 0400 523 253

Koulutuksen kesto:

Yksi työpäivä

Ohjelma:

8.30 alkaen

Lainsäädäntö; Putoamissuojainten vaatimukset lainsäädännössä

Putoamissuojainten rakenne ja erityisominaisuudet

Putoamissuojainten turvallinen käyttö ja kiinnityspisteet

Korkealla työskentely

Putoamissuojainten tarkastaminen teoriassa sekä käytännön harjoituksin

Loppuyhteenveto