Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus

Jos haluat oppia nostoapuvälineiden tarkastamista käytännönläheisesti kokeneiden tarkastusalan ammattilaisten luotsaamana, FINN-Tarkastuksen Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus on juuri oikea valinta!

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutuksessa tutustutaan ensin lainsäädännön velvoitteisiin, jotka koskevat nostoapuvälineen valmistajaa ja nostoapuvälineitä työntekijöidensä käyttöön luovuttavaa työnantajaa. Tämän jälkeen tarkastellaan erilaisten nostoapuvälineiden rakenteita, erityisominaisuuksia ja niiden turvallista käyttöä. Päivän aikana opitaan tarkastamaan erityyppisiä nostoapuvälineitä teorian ja käytännön harjoittelun avulla. Koulutukseen osallistumalla saa hyvän perustan suorittaa itsenäisesti erilaisten nostoapuvälineiden tarkastuksia.

 

Osallistu nostoapuvälineiden tarkastajakoulutukseen

Koulutus toimii hyvänä ensiaskeleena aloittavalle tai kertauksena jo kokeneelle nostoapuvälineiden tarkastajalle. Myös nostoapuvälineiden käyttäjälle koulutus muodostaa hyvän perustan käytössä olevan nostoapuvälineen kunnon arviointiin.

Työssä käytettävät työvälineet tulee tarkastuksin pitää turvallisina niiden koko elinkaaren ajan. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työvälineiden turvallisesta toimintakunnosta tarkastuksin, testauksin ja mittauksin. Työvälineen tarkastuksen saa suorittaa työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Nostoapuvälineet kuuluvat myös tämän tarkastusvelvoitteen piiriin.

Koulutus on tällä hetkellä tarjolla ainoastaan yrityskohtaisena tilauskoulutuksena.

Kouluttajat:

Koulutuksen kohderyhmä:

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus sopii nostoapuvälineitä tarkastaville ja nostoapuvälineitä käyttäville kaikilta nostotöiden eri alueilta

Lisätiedot:

Janne Hirvonen, puh. 044 76 27 682, s-posti: janne.hirvonen(at)finn-tarkastus.fi

Koulutuksen kesto:

Yksi työpäivä (klo 9-16). Aamukahvit tarjolla klo 8:30 alkaen.

Ohjelma:

8.30 alkaen

9:00 Koulutuksen avaus

Lainsäädäntö; nostoapuvälineiden vaatimukset lainsäädännössä

Nostoapuvälineiden rakenne ja erityisominaisuudet

Nostoapuvälineiden turvallinen käyttö

Nostoapuvälineiden tarkastaminen teoriassa sekä käytännön harjoituksin

Loppuyhteenveto

16:00 Koulutus päättyy

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen!