Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutuksessa tutustutaan ensin lainsäädännön velvoitteisiin, jotka koskevat nostoapuvälineen valmistajaa ja nostoapuvälineitä työntekijöidensä käyttöön luovuttavaa työnantajaa. Tämän jälkeen tarkastellaan erilaisten nostoapuvälineiden rakenteita, erityisominaisuuksia ja niiden turvallista käyttöä. Päivän aikana opitaan tarkastamaan erityyppisiä nostoapuvälineitä teorian ja käytännön harjoittelun avulla. Koulutukseen osallistumalla saa hyvän perustan suorittaa itsenäisesti erilaisten nostoapuvälineiden tarkastuksia.

Koulutus toimii hyvänä ensiaskeleena aloittavalle tai kertauksena jo kokeneelle nostoapuvälineiden tarkastajalle. Myös nostoapuvälineiden käyttäjälle koulutus muodostaa hyvän perustan käytössä olevan nostoapuvälineen kunnon arviointiin.

Työssä käytettävät työvälineet tulee tarkastuksin pitää turvallisina niiden koko elinkaaren ajan. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työvälineiden turvallisesta toimintakunnosta tarkastuksin, testauksin ja mittauksin. Työvälineen tarkastuksen saa suorittaa työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Nostoapuvälineet kuuluvat myös tämän tarkastusvelvoitteen piiriin.

Kouluttajat:

Koulutuksen kohderyhmä:

Nostoapuvälineitä tarkastavat ja nostoapuvälineiden käyttäjät nostotöiden eri alueilta

Ajankohta ja paikka:

10.5.2023 (Tampere)

Koulutuksen hinta:

750 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen:

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Opiks-Tiimi Oy. Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu Opiks-Tiimin Rita Tiaiselle joko sähköpostitse osoitteeseen rita.tiainen(at)opiks.fi tai puhelimitse numeroon 0400 523 253.

Lisätiedot:

Janne Hirvonen, puh. 044 76 27 682

Käytännön järjestelyt: Rita Tiainen (Opiks-Tiimi Oy), puh. 0400 523 253

Koulutuksen kesto:

Yksi työpäivä

Ohjelma:

8.30 alkaen

Lainsäädäntö; nostoapuvälineiden vaatimukset lainsäädännössä

Nostoapuvälineiden rakenne ja erityisominaisuudet

Nostoapuvälineiden turvallinen käyttö

Nostoapuvälineiden tarkastaminen teoriassa sekä käytännön harjoituksin

Loppuyhteenveto