FINN-Tarkastus ja Carelin yhteistyöhön tuulivoimaloiden nosto- ja turvalaitetarkastuksissa

FINN-Tarkastus Oy ja Carelin Oy ovat tehneet sopimuksen yhteistyöstä, jonka avulla tuulivoimaloiden käyttöön liittyvät erilaiset...

FINN-Tarkastus Oy ja Carelin Oy ovat tehneet sopimuksen yhteistyöstä, jonka avulla tuulivoimaloiden käyttöön liittyvät erilaiset määräaikaistarkastukset voidaan toimittaa yhdellä käynnillä. Toteuttamalla kahden ketterän ja yrittäjävetoisen yrityksen tuottamat tarkastuspalvelut samanaikaisesti saavutetaan etuja mm. tuulivoimalan keskeytyskustannuksien pienenemisen myötä.

Keväällä 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen myötä uusille tuulivoimaloiden huoltohisseille on tehtävä käyttöönottotarkastus sertifioidun asiantuntijan tai asiantuntijayhteisön toimesta 1.3.2021 alkaen ja käytössä oleville hisseille määräaikaistarkastus 2021 loppuun mennessä. Huoltohissien lisäksi myös voimaloiden muut nostolaitteet, putoamissuojausjärjestelmät ja sammuttimet on tarkastettava.

FINN-Tarkastus Oy:llä on Finasin akkreditointi tuulivoimalan huoltohissien ja nostimien tarkastuksiin ja perehdytetty henkilöstö putoamissuojainjärjestelmien tarkastuksiin. Carelin Oy:llä on TUKESin myöntämä pätevyys käsisammuttimien tarkastuksiin sekä tuulivoimalatoimittajien vaatima pätevyys operoida voimaloita tarkastuksen aikana.

Asiakkailta saadun palautteen perusteella tarkastustoiminnan aito riippumattomuus ja puolueettomuus ovat tärkeitä kriteereitä, ja haluamme vastata tähän toiveeseen. Carelin Oy tai FINN-Tarkastus Oy eivät tarjoa tuulivoimaloiden tai niiden laitteiden kunnossapitopalveluita ja ovat siten aidosti huolto- ja kunnossapitotoimijoista riippumattomia tahoja.

Kerromme mielellämme lisää palvelusta – ollaan yhteyksissä ja räätälöidään teidän tarpeeseenne sopiva tarkastuskokonaisuus!

Ville Alatalo / Carelin Oy

ville.alatalo@carelin.fi

+358 40 910 1286

Janne Hirvonen / FINN-Tarkastus Oy

janne.hirvonen@finn-tarkastus.fi

+358 44 762 7682