FINN-Tarkastus Oy aloittaa henkilönostimien tyyppitarkastukset

FINAS-akkreditointipalvelu on tänään todennut FINN-Tarkastus Oy:n päteväksi suorittamaan henkilönostimien tyyppitarkastuksia....

FINAS-akkreditointipalvelu on tänään todennut FINN-Tarkastus Oy:n päteväksi suorittamaan henkilönostimien tyyppitarkastuksia. Toteamismenettelynä oli tuotesertifiointielimen akkreditointi standardin EN ISO/IEC 17065:2012 mukaisesti.

Tyyppitarkastusten pätevyysalueemme kattaa kaikki konedirektiivin liitteen IV kohdassa 17 tarkoitetut henkilönostolaitteet. Aloitamme tyyppitarkastusten tekemisen heti, kun sosiaali- ja terveysministeriö on käsitellyt ja hyväksynyt hakemuksemme sekä suorittanut asiaankuuluvan ilmoittamisen EU:n komissiolle ja muille EU:n jäsenvaltioille. Tähän prosessiin kuluu tyypillisesti muutama viikko. Prosessin lopputulemana FINN-Tarkastus Oy voi aloittaa toimintansa eurooppalaisena ilmoitettuna laitoksen; saamme oman ilmoitetun laitoksen tunnistenumeron ja tietomme löytyvät EU:n komission ylläpitämästä NANDO-tietokannasta muiden konedirektiivin alaisten ilmoitettujen laitosten joukosta.

Tyyppitarkastustoiminta tukee hyvin strategiaamme olla edustamiemme toimialojen osaamisen kärjessä niin Suomen kuin koko Euroopankin tasolla sekä osallistua aktiivisesti nostolaitealan sekä siihen liittyvän standardisoinnin ja lainsäädännön kehittämiseen.

Ilmoitetun laitoksen statuksen saatuamme tulemme tarjoamaan tyyppitarkastuspalveluita avoimesti ja tasapuolisesti kaikille henkilönostinten valmistajille. Täysin suomalaisomisteisena tarkastuslaitoksena kunnia-asianamme on kuitenkin samalla saada mahdollisuus tarjota suomalaisille henkilönostinten valmistajille laadukasta tyyppitarkastuspalvelua suomen kielellä. Tyyppitarkastuspalvelumme tuotetaan kokonaan suomalaisella vankalla asiantuntemuksella. Vaikka olemme yrityksenä tällä sektorilla uusi, meillä on tarjota henkilönostimien tyyppitarkastuksiin tämän maan kokeneimmat ja osaavimmat tekijät.

Teknisenä johtajana tyyppitarkastuksia tekevässä tuotesertifiointielimessämme toimii Jukka Laaksonen (puh. 044 72 93 002).