Nostohenkilöstön koulutus- ja pätevöintistandardit

Viime vuosien aikana on julkaistu SFS-standardeina joukko kansainvälisiä nostohenkilöstön kouluttamista käsitteleviä ISO-standardeja....

Viime vuosien aikana on julkaistu SFS-standardeina joukko kansainvälisiä nostohenkilöstön kouluttamista käsitteleviä ISO-standardeja. Tähän tarkoitukseen laadituista ISO-standardeista suomenkielisenä julkaisematta on ollut oikeastaan vain käsimerkkejä käsittelevä standardi ISO 16715. Sitä on nyt esitetty julkaistavaksi, ja julkaisu tulee todennäköisesti tapahtumaan lähiaikoina. Standardeja käännettäessä on otettu huomioon suomalainen lainsäädäntö, ja sen suhdetta standardin sisältöön on tarpeellisissa kohdin selitetty suomentajan huomautuksin tai kansallisin liittein.

Suurin painopiste tämän standardisarjan käytössä on tähän asti ollut taakankiinnittäjien ja merkinantajien sekä nostotyönvalvojien kouluttamisessa. Siihen sarja tarjoaakin melko hyvät lähtökohdat, kunhan koulutettavilla on ainakin jonkin verran aikaisempaa kosketusta alaan. Standardisarjan mukaan toteutettavan koulutuksen sisältö ottaa tehtävissä tarvittavat eri osaamisalueet huomioon, ja koulutus sisältää aina sekä teoriaa että käytännön harjoittelua.

Nosturin kuljettajien kouluttamiseen standardisarjaa on käytetty vähemmän, osin siksi, että Suomessa ajoneuvonosturien (yli 5 t), asennuskäytön kuormausnosturien (yli 25 tm), torninosturien (yli 25 tm) ja satamanosturien kuljettajille on asetettu ammattitutkintovaatimus. Ammattikoulutusta tarjoavilla organisaatioilla on täällä pitkät perinteet ja sitä kautta muotoutunut oma koulutusmateriaali, mutta varmasti näihin standardeihin kannattaa tutustua sielläkin. Ammattitutkintoa kuljettajaltaan edellyttävien nosturien lisäksi on kuitenkin vielä lukuisa joukko muita nostureita, joiden käyttöön perehdyttäminen tapahtuu yleensä työpaikoilla tai erilaisten koulutuksia järjestävien yritysten toimesta. Esimerkiksi teollisuusnostureiden käyttäjille tai ns. linkkutorninosturien kuljettajille voidaan hyvin rakentaa koulutus- ja pätevöintiohjelma tämän standardisarjan mukaan.

Standardien mukaan toteutetulla koulutuksella ja pätevyyden toteamisella on puolellaan yksi merkittävä etu. Niiden sisältö on vakioitu ja tunnettu. Näin ollen työsuorituksen tilaajan ei tarvitse itse arvioida minkälainen koulutus tulijalla on ja vastaako se niihin vaatimuksiin, joita tilaaja haluaa työmaallaan täytettävän. Harvalla tilaajalla tähän riittäisi resurssejakaan. Erityisen hyödyllinen kansainvälisten standardien mukaan suoritettu pätevöinti on mentäessä töihin ulkomaiselle työmaalle. Monessa maassa tämän tyyppisissä vaatimuksissa ollaan Suomea edellä, eikä nostotöihin ole välttämättä asiaa, ennen kuin ymmärrettävä näyttö osaamisesta pystytään esittämään.

Vaikka monien työmaiden vaatimukset menevät kirkkaasti lainsäädännön edellyttämän vähimmäistason yläpuolelle, on lainsäädännössäkin havaittu tarve nostaa vaatimustasoa. Tästä esimerkkinä valtioneuvoston asetukseen 403/2008 maaliskuun alussa 2020 tullut muutos, joka edellyttää, että työntekijällä, joka kiinnittää taakan asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin, on oltava työhön oman työnantajansa myöntämä kirjallinen lupa. Ennen tällaisen luvan antamista työnantajan on varmistettava, että työntekijällä on riittävä kyky ja taito taakan kiinnittämiseen. Kansainvälisen standardin mukainen taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutus ja sen hyväksytystä suorittamisesta saatu pätevyys lienee selkein mahdollinen tapa varmistua työntekijän perusosaamisesta.

Kuten standardien numeroista voi päätellä, standardisarja ei ole vielä täysin valmis. Sekä ISO 9926- että ISO 12480- sarjoihin on kaavailtu osat 2 ajoneuvonostureille ja osat 5 silta- ja pukkinostureille. Näistä turvallista käyttöä koskevasta osasta ajoneuvonostureille ISO 12480-2 on menossa jonkinlainen projekti, mutta muita osia tuskin kannattaa odottaa lähivuosina. Koulutusten rakentamista tämä ei kuitenkaan haittaa, vaan ne voidaan toteuttaa yleisten osien avulla.

Koska nostotyöt ovat korkean riskin töitä, myös niiden koulutuksella on oltava riittävän korkea taso. Nostotöiden kouluttamisen on oltava käytännönläheistä; omatoiminen verkko-oppiminen ei niihin mielestämme sovellu. Tästä ja aiemmin kuvatuista syistä haluamme tarjota koulutuksia ja pätevyyden arviointia nimenomaan tämän standardisarjan mukaan. Koulutusvalikoimaamme kuuluvat tällä hetkellä taakankiinnittäjän ja merkinantajan sekä nostotyönvalvojan koulutukset ja teollisuusnosturin käyttäjäkoulutukset.