Sähkökäyttöisen saksilavan tyyppitarkastus

Normet toi markkinoille viime vuoden lopussa ensimmäisen kaivoskäyttöön tarkoitetun täyssähköisen henkilönosto- ja asennuslaitteensa Utilift MF 330 Scissor Lift SD. FINN-Tarkastus Oy:llä oli ilo olla mukana projektissa tarkatuslaitoksen roolissa konedirektiivin 2006/42/EY tarkoittamana ilmoitettuna laitoksena.

FINN-Tarkastuksella oli ilo olla tyyppitarkastajan roolissa mukana, kun Normet toi markkinoille viime vuoden lopussa ensimmäisen kaivoskäyttöön tarkoitetun täyssähköisen henkilönosto- ja asennuslaitteensa Utilift MF 330 Scissor Lift SD. Sähköisen ajoneuvon edut maanalaisessa kaivoksessa ovat ilmeiset paikallisten päästöjen puuttuessa. Lisäksi sähkömoottorien tuottama vääntömomentti soveltuu hyvin korkeuseroja sisältävälle alustalle ja tunneliajossa alamäkeen tapahtuva energian talteenotto parantaa kokonaishyötysuhdetta.

FINN-Tarkastus suoritti laitteen henkilönostinosuudelle eurooppalaisena ilmoitettuna laitoksena tyyppitarkastuksen todeten sen täyttävän konedirektiivin 2006/42/EY sekä standardin EN 280 vaatimukset. Tyyppitarkastuksessa tarkastettiin laitteen suunnitteludokumentaatio (mm. riskinarvioinnit, ohjaus- ja sähköjärjestelmän suunnitelmat, mekaaniset suunnitelmat, hydrauliikkasuunnitelmat ja mitoituslaskelmat), verrattiin suunnitelmia konedirektiivin ja standardien vaatimuksiin sekä tehtiin mallikappaleelle tyyppitestit vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Tyyppitarkastettu henkilönostin on saksilava, joka toimii työtasona erilaisissa tunneleissa tapahtuvissa asennustöissä. Saksilava nousee 3,6 m lavakorkeuteen ja sen nostokyky on maksimissaan 3000 kg. Kaivoskäyttö on huomioitu laitteen optioissa, se voidaan varustaa esimerkiksi levitettävällä työtasolla, suojakatoksella, putken nostimella sekä kallistusmekanismilla kaltevalla alustalla operoimista varten.

”Normetin tuotteet ovat tulleet minulle tutuiksi jo vuosien varrelta ja on ollut mukava seurata niiden kehittymistä”, kertoo tyyppitarkastuksessa pääarvioijana toiminut FINN-Tarkastuksen tekninen johtaja Jukka Laaksonen. ”Tyyppitarkastusprosessiin kuuluu vuoropuhelu valituista suunnitteluratkaisuista arvioijien ja suunnittelijoiden kesken. Mielestäni se on tärkeää ja tuottaa hyötyä molemmille. Tässä tuotteessa suunnitteluratkaisut olivat hyvin mietittyjä ja toteutettuja kaivoksen erityiset käyttöolosuhteet huomioiden. Tyyppitarkastusprosessi oli siten varsin sujuva ja miellyttävä kokemus”, Laaksonen arvioi päättynyttä tarkastusurakkaa.