Teräsrakenteiden tarkastukset

Kesäinen Sylvia-myrsky riepotteli Suomea viime viikolla, ja syysmyrskyt ovat vielä edessäpäin. Yksi keino myrskytuulien aiheuttamien vahinkojen minimointiin on varmistaa teräsrakenteiden turvallisuus säännöllisten tarkastusten avulla. Tarkastuksilla saadaan tietoa rakenteiden kunnosta, jolloin tarvittavat korjaukset voidaan suunnitella ja ajoittaa oikea-aikaisesti, eikä myrskyisten syyskelien takia tarvitse menettää yöunia.

Teollisuudessa koneiden ja laitteiden kunnossapitoa ja tarkastusta suoritetaan rutiininomaisesti, mutta erilaisten teräsrakenteiden seuranta on usein satunnaista. Tällaisia teräsrakenteita ovat esimerkiksi hallit, nosturiradat, valo- ym. mastot, kulkutasot, putkisillat ja kuljettimia kannattavat rakenteet. Näiden rakenteiden kunnosta vastaa niiden omistaja. Vaikka rakenne olisi käyttöönotettaessa kaikki vaatimukset täyttävä, tulee siihen käytön aikana väistämättä muutoksia erilaisten vaurioiden tai rakenteeseen tarkoituksella tehtyjen lisäysten ja muutosten vuoksi. Teräsrakenteiden säännölliset tarkastukset tuottavat tietoa rakenteiden kunnosta ja niiden avulla korjaukset voidaan suunnitella ja ajoittaa oikea-aikaisesti. Tarkastustaajuus voi olla 5…20 vuotta ja siihen vaikuttavat rakenteen ikä, rakenneratkaisut, käytetyt materiaalit, rakenteen kunto sekä ympäristön olosuhteet.

Tarkastuksissa käytetään tarpeen mukaan silmämääräisen tarkastuksen lisäksi NDT-menetelmiä säröjen ja vaurioiden etsimiseen, mitataan ainevahvuuksia ja pintakäsittelyn paksuutta, testataan liitosten kireyttä ja mitataan rakenneosien suoruutta esimerkiksi lommahdusvaaran varalta. Koneisiin liittyvien rakenteiden, kuten kulkutiet ja koneiden kantavana osana toimivat rakenteet, osalta samalla voidaan tarkastaa myös koneturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Kokenut tarkastaja määrittelee rakenteen kriittiset kohdat rakennepiirustusten avulla tai niiden puuttuessa suoraan rakenteesta. Rakennetta voidaan tarvittaessa myös mallintaa ja suorittaa sille tarkistuslaskelmia. Tarkastusraportissa esitetään havainnollisesti havaitut vauriot, muutokset ja muut turvallisuuteen tai käytettävyyteen vaikuttavat tekijät sekä arvioidaan niiden kriittisyys. Korjausta edellyttäviä ongelmia havaittaessa voidaan työtä jatkaa korjaussuunnittelulla.

Oma rakenneryhmänsä ovat takavuosina paljon julkisuutta saaneet laajarunkoiset hallit. Ennen 2015 rakennettujen laajarunkoisten hallien turvallisuus on pitänyt arvioida vuoteen 2019 mennessä (laki 300/2015). Jos tällaisia arviointeja on jäänyt tekemättä, kannattaa ne viimeistään nyt suorittaa. Uudemmissa halleissa vaatimustenmukaisuus arvioidaan rakennustyön aikana. Se, että rakennus on vaatimustenmukainen rakentamisen jälkeen, ei tietenkään takaa sen olevan kunnossa vuosikymmenten käytön jälkeen. Tämän vuoksi rakennuksella on oltava huoltosuunnitelma ja omistajan on seurattava rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa (laki 132/1999).

Jos havaitset omalla työpaikallasi tarvetta teräsrakenteiden turvallisuuden varmistamiseen, ota yhteyttä asiantuntijoihimme Jukka Laaksoseen tai Janne Hirvoseen.

Jukka Laaksonen, p. 044 729 30 02, s-posti: jukka.laaksonen(at)finn-tarkastus.fi

Janne Hirvonen, p. 044 762 76 82, s-posti: janne.hirvonen(at)finn-tarkastus.fi