Turvallisesti yhdessä, toimintoja jatkuvasti kehittäen

FINN-Tarkastus Oy ja Oy Adolf Lahti Yxpila Ab ovat tehneet yhteistyötä valtakunnallisesti Adolf Lahden konekannan turvallisuuden varmistamiseksi jo kohta kolmen vuoden ajan. Miten osapuolet näkevät yhteistyön merkityksen yrityksille ja mikä syvällisessä yhteistyössä on ollut antoisinta?

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab työllistää yli 160 kone- ja kuljetusalan ammattilaista eri puolilla Suomea. Koneita yrityksellä on kaiken kaikkiaan n. 400. Näillä resursseilla Adolf Lahti tarjoaa kokonaisvaltaisia logistiikka- ja konepalveluratkaisuita erityisesti metsä- ja kemianteollisuudelle sekä satamiin. FINN-Tarkastus puolestaan on 17 tarkastusalan ammattilaista eri puolella Suomea työllistävä kotimainen akkreditoitu tarkastuslaitos. Yhtiön akkreditoinnit kattavat sähkölaitteistojen ja nostolaitteiden tarkastukset sekä konedirektiivin alaisen ilmoitetun laitoksen toiminnot.

FINN-Tarkastuksen nostolaitetarkastajat tekevät Adolf Lahden nostolaitteille lakisääteisiä käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksia. Adolf Lahdella tarkastusten piirissä eivät kuitenkaan ole ainoastaan lakisääteisesti tarkastettavat nostolaitteet, vaan tarkastajien syyniin joutuvat myös muut koneet ja työvälineet. Tällaisia ovat mm. puutavarakurottajat ja pyöräkuormaajat, ja tietysti myös erityyppiset nostoapuvälineet.  

Adolf Lahdella koneille ja nostolaitteille tehtävät tarkastukset ovat tärkeä osa ennakoivaa turvallisuustyötä ja turvallisuuden hallintaa. Tarkastuksilla pyritään varmistumaan koneiden jatkuvasta turvallisesta toimintakunnosta. Monille erikoisemmille tarkastuskohteille lainsäädännöstä ei tule tarkkoja vaatimuksia tarkastusten sisällölle tai taajuudelle, mikä vaatiikin tarkastuksen tekijältä erityistä ammattitaitoa ja osaamista, jotta huomio tarkastushetkellä kiinnittyy oikeisiin asioihin. Tarkastusten teettämisen riippumattomalla tarkastuslaitoksella nähdään tuovan ryhtiä ja ammattimaista näkemystä suoraan toiminnan ytimeen ja sen turvallisuuden kannalta kriittisiin tekijöihin.

FINN-Tarkastuksen kanssa vuoropuhelu on alusta alkaen ollut sujuvaa. Tarkastajilla on jatkuvasti silmät auki, ja tärkeitä turvallisuushavaintoja saadaan myös varsinaisen ’agendan’ ulkopuolelta. Esimerkiksi pyöräalustaisia työkoneita tarkastettaessa on saatu havaintoja mm. rispaantuneista letkuista tai revenneistä vanteista”, Adolf Lahden toimitusjohtaja Pekka Pöllänen toteaa.  ”FINN-Tarkastuksen tarkastajat ovat kokeneita ammattilaisia, ja heiltä saa aina asiantuntevia neuvoja. Neuvot tulevat tarpeeseen esimerkiksi laitteiden modifikaatioon liittyvissä turvallisuuskysymyksissä”, Pöllänen jatkaa. 

Käytännössä tarkastukset on pystyttävä aina toteuttamaan ja ajoittamaan joustavasti siten, ettei asiakkaan tuotanto- ja toimitusketju häiriinny. Juuri joustavuudesta FINN-Tarkastuksen väki saakin erityiskehuja Pölläseltä: ”FINN-Tarkastuksen palvelu on ollut alusta alkaen ollut notkeaa, ammattitaitoista ja joustavaa. Tarkastukset pitää usein ajoittaa täysin teollisuuden aikataulujen mukaan tai esimerkiksi satamaan saapuvien laivojen aikataulun mukaan. Tällöin juuri joustavuus on avainasemassa. FINN-Tarkastuksen kanssa ei ole tullut turhia käyntejä tai odotteluita, kun vuoropuhelu on ollut toimivaa ja palvelu meidän suuntaan joustavaa ja nopeaa”, Pöllänen kertoo.

FINN-Tarkastuksella nostolaitetarkastuksen liiketoimintaa vetävä Janne Hirvonen puolestaan kuvailee yhteistyötä näin: ”Yhteistyö Adolf Lahden henkilökunnan kanssa on alusta alkaen ollut avointa ja mutkatonta. Meillä on selkeästi yhteinen tahtotila ja päämäärä: hoidetaan asiat kunnolla koneiden ja laitteiden turvallisuuden takaamiseksi. Adolf Lahden henkilöstön kanssa hommat sujuvat saumattomasti, sillä meillä on helppo toimintamalli ja syvä keskinäinen luottamus toisiimme. On hienoa tehdä töitä yrityksen kanssa, jolla on voimakas tahtotila pitää koneet luotettavassa kunnossa – eikä vain ne nostolaitteet, joille lainsäädäntö edellyttää määräaikaistarkastuksia, vaan laajalla skaalalla kaikki käytössä olevat koneet ja työvälineet”, Hirvonen toteaa.

Yhteistyön syvyydestä kertoo sekin, että Adolf Lahdelta päin voi hyvin tulla FINN-Tarkastukselle uusia tarkastuspalveluiden laajentamiseen liittyviä ideoita. FINN-Tarkastuksella tällaiseen ideointiin suhtaudutaan varsin myönteisesti, ja yrityksen toiminta-ajatukseen asiakkaalta päin tulevat uudet ideat sopivat enemmän kuin hyvin: ”Toimintaamme ohjaavina tekijöinä ovat alusta asti olleet vahva halu tuottaa korkealaatuisia palveluita ja kehittää toimintaa jatkuvasti siten, että voimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ja sanoa samalla olevamme kehityksen kärjessä koko tarkastusalalla”, FINN-Tarkastuksen toimitusjohtaja Juha Alkio kuvailee.

Alla olevasta kuvasta voi löytää ainakin neljä tarkastettavaa laitetta. Löydätkö ne kaikki?