Tuulivoiman turvallistajat – Carelin & FINN-Tarkastus

Tuulivoimaloiden omistajat ja operoijat ovat suhtautuneet erittäin myönteisesti palvelukokonaisuuteen, jonka kaksi kotimaista insinööriorganisaatiota ovat yhteistyössä pystyneet tarjoamaan. Joka viides tuulivoimala Suomessa tarkastetaan jo nyt Carelinin ja FINN-Tarkastuksen toimesta tätä palvelumallia käyttäen. Mistä on kysymys?

Kilpailu on kovaa tuulivoimaloiden nosto- ja turvalaitetarkastusten saralla, mutta oikeita asioita tekemällä on mahdollisuus erottua edukseen.

Tuulivoimaloiden omistajat ja operoijat ovat suhtautuneet erittäin myönteisesti palvelukokonaisuuteen, jonka kaksi kotimaista insinööriorganisaatiota ovat yhteistyössä pystyneet tarjoamaan. Joka viides tuulivoimala Suomessa tarkastetaan jo nyt Carelinin ja FINN-Tarkastuksen toimesta tätä palvelumallia käyttäen.

Mistä on kysymys?

Kun arvot ja asenteet kohtaavat

Onnistumiset syntyvät usein yksinkertaisista asioista. Tässä tapauksessa osaamisten yhdistämisen taustalla on kahden yrityksen samankaltainen arvomaailma. Carelin ja FINN-Tarkastus ovat molemmat täysin kotimaisia yrityksiä, joiden kaiken toiminnan ytimessä, teknisellä alalla, on kuitenkin ihminen.

Molempien yritysten asiantuntijuus on syvällä ja juontaa juurensa jo aikaan, jolloin Suomeen rakennettiin ensimmäisiä teollisen kokoluokan tuulivoimaloita. Sekä Carelinia että FINN-Tarkastusta ajaa jatkuvasti eteenpäin halu kehittyä alan myötä ja tuottaa korkealaatuisia palveluita tulevaisuudessakin. Kun molemmat toimijat pysyvät myös tiukasti omassa, tarkastuksiin keskittyvässä, toiminnassaan vailla huoltopalveluita, pystytään tarjoamaan aidosti riippumatonta ja puolueetonta palvelua.

Laatuajattelun, eli laadun jatkuvaan parantamiseen ja kehittymiseen keskittymisen avulla, Carelin ja FINN-Tarkastus pystyvät olemaan myös asiakkaidensa menestymisen mahdollistajia. Tiivis yhteistyö molempien yritysten välillä asiakkaan hyväksi tehtävässä työssä on etu jokaiselle osapuolelle.

Turvatarkastusten asiantuntijat

CARELIN

Carelinin tekemisen pääpaino on tuulivoiman rakentamis- sekä tuotantovaiheen palveluissa. Yrittäjillä on kokemusta tuulivoiman parista jo neljältä vuosikymmeneltä ja he myös työskentelevät yrityksessä, joten ymmärrys alasta pysyy varmasti näppituntumassa. Tausta ja osaaminen luovatkin Carelinin tiimille ainutlaatuisen kyvyn ja valmiuden katsoa voimaloita nimenomaan omistajan näkövinkkelistä mutta kunnossapitäjän silmin.

Carelin on ennen kaikkea vahva kumppani, joka toimii urakoitsijoista ja laitevalmistajista riippumattomasti. Noin 30 ammattilaisen tiimi palvelee tuuli- ja aurinkovoimaloiden omistajia sekä operoijia aina asiakkaan lähellä. Tiiviin yhteistyön myötä asiakkaat kokevatkin yrityksen enemmän strategisten tavoitteiden mahdollistajana kuin vain toimeksiantojen suorittajana.

Asiantuntijuudella voidaan varmistaa, että rakennuttajan tai omistajan etu toteutuu, oli kyseessä sitten uusinvestointi, olemassa olevan puiston operointi tai erilaiset tekniset tarkastukset ja asiantuntijapalvelut. Syvän osaamisen avulla voidaan auttaa rakennuttajia myös aurinkovoima- ja akkuenergiainvestoinneissa.

FINN-Tarkastus

FINN-Tarkastus tuo yhdistettyyn osaamispöytään palvelutarjontansa ytimessä olevat sähkölaitteistojen-, nostolaitteiden ja putoamissuojaukseen käytettävien välineiden tarkastukset. Lisäksi yrityksen tarjonnassa ovat erilaiset laitearvioinnit sekä laitteisiin ja niiden käyttämiseen liittyvät koulutukset.

FINN-Tarkastuksen ja koko sen henkilöstön kaiken toiminnan ytimessä on asiakas – halu kuunnella aidosti tarpeita, tehdä työtä suurella sydämellä, olla kehityksen kärjessä ja jakaa aina ensikäden ajantasaista tietoa.

FINN-Tarkastukselle on kunnia asia pysyä riippumattomana ja puolueettomana, jotta asiakkaiden toiminta turvautuu parhaalla mahdollisella tavalla. 14 henkisen tiimin työskentelystä näkyy vuosien kokemus ja siitä syntynyt tinkimätön ammattitaito, joka kokonaisvaltaisesti tähtää asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Jokaisella FINN-Tarkastuksen asiantuntijalla on käytössään viimeisin saatavilla oleva ensikäden tieto, joka on tietenkin myös asiakkaiden käytettävissä. Tiedon oikeellisuus ja ammatillisen osaamisen taso varmistetaan myös osallistumalla aktiivisesti toimialojen yhteistyöhön ja standardisointiin.

Yksi ala, kaksi toimijaa, kattava palvelukokonaisuus

Asiakaslähtöisyydestä puhutaan paljon, mutta Carelin ja FINN-Tarkastus ovat onnistuneet siirtymään sanoista tekoihin. Kun yhdellä tarkastuskäynnillä voidaan hoitaa useampiin asioihin painottuvia tarkastuksia, asiakashyöty moninkertaistuu. Palvelut tietenkin räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan, jolloin jokaisen kohteen ainutlaatuiset vaatimukset huomioidaan niiden vaatimalla tavalla.

Molempien yritysten toiminta on tietenkin myös virallisesti päteväksi todettua. Carelin Oy:llä on TUKESin myöntämä pätevyys käsisammuttimien tarkastuksiin sekä tuulivoimalatoimittajien edellyttämä pätevyys operoida voimaloita tarkastuksen aikana. FINN-Tarkastus Oy:llä taas on Finasin akkreditointi tuulivoimalan huoltohissien ja nostimien tarkastuksiin sekä perehdytetty henkilöstö putoamissuojainjärjestelmien tarkastuksiin. Asiakkaiden toiminnan jatkuvuus on siis taatusti asiantuntevissa käsissä, eikä osaamisessa ole puutteita, jotka voisivat tulla kalliiksi tuulivoimalan kokonaistoimintaa ajatellessa.

Carelin ja FINN-Tarkastus tuovat yhteistyöllään alalle sellaista joustavuutta ja mukautuvuutta, joka muuttuvassa toimintaympäristössä on elinehto tänään ja huomenna. Uusien toimintatapojen sisäistäminen jatkuvan kehityksen tiellä, kasvavalla tuulivoima-alalla on se mitä halutaan tarjota, jokaisen asiakkaan toimintaa turvaten.

Joustava kumppani turvallisen työympäristön varmistajana – Carelin & FINN-Tarkastus