Yleisimmät kysymykset ja vastaukset: Nostolaitteet osa 1

Nostolaitteita on saatavana monia erilaisia, ja jokaisella niistä on omat etunsa ja ominaisuutensa.  FINN-Tarkastuksen asiantuntijamme kokosivat yhteen listan nostolaitteiden yleisimpiä kysymyksiä...

Nostolaitteita on saatavana monia erilaisia, ja jokaisella niistä on omat etunsa ja ominaisuutensa.  FINN-Tarkastuksen asiantuntijamme kokosivat yhteen listan nostolaitteiden yleisimpiä kysymyksiä. Tutustu osan 1 kysymyksiin ja vastauksiin suoraan alta.

Pitääkö ketjut ja nostopuomit tarkastaa?

Pitää. Valtioneuvoston asetus 403/2008 edellyttää, että kaikkien työssä käytettävien välineiden kuntoa seurataan jatkuvasti tarkastuksilla, testauksilla ja muilla sopivilla keinoilla. Nämä tarkastukset voi tehdä henkilö, joka on perehtynyt riittävästi tarkastettavan laitteen käyttöön ja rakenteeseen. Tarkastusväliä ei ole määritelty, vaan se pitää valita niin, että turvallisuus tulee riittävästi varmistettua. Lisäksi nostoapuvälineen kunto ja merkinnät on aina tarkastettava käyttäjän toimesta ennen kuin sitä aletaan käyttämään.

Voiko itse tehdä nostoapuvälineen? Mitä sen hyväksyminen vaatii?

Voi tehdä, mutta vaatimukset ovat samat kuin myyntiin tehtävälle nostoapuvälineelle. Käytännössä pitää olla vähintään lujuuslaskelmat tai lujuuden testitulokset, käyttöohje, riskinarviointi ja piirustukset. Valmistaja laatii konedirektiivin 2006/42/EY mukaisen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja tekee nostoapuvälineeseen CE-merkinnän. Tavanomaisen nostoapuvälineen suunnittelussa kannattaa seurata standardia EN 13155.

Voiko riippukoria ilman tarrainta käyttää henkilönostoihin?

Valtioneuvoston asetuksen 403/2008 mukaan voi käyttää, jos nosturin koukun ja köysistön suuren massan tai suuren nostokorkeuden vuoksi tarraimen käyttö ei ole mahdollista tai siitä ei ole suojaa vauriotilanteessa. Tällöin nostokoneiston luotettavuus on arvioitava erikseen. Tästä kannattaa pyytää lausunto nosturitarkastajalta.

Pitääkö nostopalkit (-kiskot) CE-merkitä?

Yleensä ei. Jos nostokiskot ovat osa rakennuksen kantavaa rakennetta, CE-merkintä on tehtävä rakennustuoteasetuksen 305/2011 perusteella. Jos toimitettu kokonaisuus (nostin, ripustusvaunut, kiskot) on EN 16851 mukainen kevytnosturijärjestelmä, myös nostokiskot sisältyvät konedirektiivin 2006/42/EY mukaiseen nosturijärjestelmän CE-merkintään. Nostokiskojen kuormankantokyky ja soveltuvuus siihen liitettyyn nostimeen on kuitenkin aina varmistettava ja käytännössä se edellyttää rakennelaskelmia.

Tutustu Yleisimmät kysymykset ja vastaukset: Nostolaitteet osa 2 -artikkeliin tästä!